Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Rask etablering og effektiv drift med ERP-systemer i skyen

Fra venstre: Raymond Johansen, IT ansvarlig Norske tog, Irene Blesvik, prosjektleder og ansvarlig for Oracle ERP i EVRY, Pål Hansen, systemeier og business controller Norske tog og Tom Ulbråten, regnskapssjef Norske tog.

Skybaserte økonomi- og fakturaapplikasjoner bidrar til effektiv drift for Norske tog, selskapet som skal tilrettelegge for konkurranse i norske jernbanespor.

Norske tog ble etablert som en del av jernbanereformen og skal sikre like konkurransevilkår i markedet for persontrafikk på skinner. Selskapet skal blant annet anskaffe, eie og forvalte togmateriell som leies ut for å gjøre det enklere for nye aktører å komme inn på markedet. Med ansvar for langvarige kontrakter og høye kontraktsbeløp ønsket selskapet standard programvare som var fleksibel nok til å kunne håndtere kompleksitet i anleggsregister, utleiekalkyler og andre spesialfunksjoner. 

Effektiv drift på kort tid

Ønsket om lav risiko og god sikkerhet var, sammen med behovet for å komme raskt i gang, viktige momenter i evalueringen som ledet til at Norske tog valgte å etablere alle systemene i skyen. Norske tog skal ikke tjene penger på sitt samfunnsoppdrag og har derfor ekstra stort fokus på effektiv daglig drift og riktig bruk av statlige midler.

- Vi er fornøyd med å ha fått på plass brukervennlige løsninger som sikrer effektive støtteprosesser i selskapet. Løsningen ble etablert på kort tid med god støtte fra EVRY slik at våre medarbeidere i prosjektfasen kunne fokusere på sine kjerneoppgaver. Vi ser allerede effektene av å ha implementert et standardisert skybasert forretningssystem, sier Tom Ulbråten, regnskapssjef i Norske tog.

Først i Norge med Oracle ERP Cloud

Løsningen hos Norske tog er levert av EVRY som det første kommersielle kundeprosjektet i Norge på Oracle ERP Cloud. EVRY har i flere år vært en av Oracles viktigste applikasjonspartnere og er nå først i Norge med å levere det Gartner mener er en av de beste skyløsningene innen økonomiområdet.

EVRY har implementert løsningen og har et flerårig forvaltningsansvar for Norske tog. Løsningen består av flere elementer som dekker områdene økonomi, budsjett, leasing og fakturahåndtering. I tillegg har systemet innebygget Business Intelligence for avansert dataanalyse og rapportering. Systemet hos Norske tog er levert i samarbeid med EBS Consulting.

EVRY er en av Oracles største partnere på forretningssystemer i Norge og har et stort spesialisert fagmiljø. Gjennom sin fokuserte satsing på skybaserte forretningsløsninger fra Oracle har EVRY vunnet flere partnerpriser fra Oracle.

Om Norske tog

Norske tog er et statseid selskap opprettet for å leie ut rullende materiell til persontrafikkoperatører på norske jernbanespor. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og ble skilt ut fra NSB i april 2017. Norske tog har overtatt eierskapet til alle persontogkjøretøy eid av NSB og skal bistå Jernbanedirektoratet med å utrede materiellstrategi med hensyn til samfunnsøkonomiske betraktninger samt være ansvarlig for innkjøpsprosessen av nye jernbanekjøretøy.

 

Vil du vite mer om ERP i skyen? Ta kontakt med oss her: