Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Mobilt salgsverktøy ga salgsboom for Nordea Liv

Umiddelbar salgsvekst på 60 prosent forteller det meste om effekten av Nordea Livs nyeste salgsverktøy. – Vi er utrolig godt fornøyd, både med resultatet og med hvordan EVRY ledet og gjennomførte prosjektet, sier Kjetil Andersen hos Nordea Liv.

 

 

Uavhengig av internettilgang

Livsforsikring er et komplisert forsikringsprodukt, der det blant annet kreves at kunden oppgir en rekke forhold knyttet til livsstil og helsesituasjon. Nordea Liv har et nært samarbeid med forsikringsselskapet Tryg, der rundt 200 selgere fra Tryg tilbyr livsforsikring fra Nordea Liv til sine kunder. Salgsmøtet foregår oftest hjemme hos kunden, der kunden oppgir alle relevante data for livsforsikring og til slutt velger om han vil tegne livsforsikring eller ikke. Kjetil Andersen, Head of Communications & Online Business hos Nordea Life & Pensions, forteller at det var flere årsaker til at de initierte et prosjekt for å utvikle et nytt digitalt salgsverktøy. 

- For det første er livsforsikring et omfattende produkt som må presenteres på en god og oversiktlig måte overfor kunden. Dernest kreves det at kunden må oppgi en del personlig informasjon, og til slutt bekrefte denne med digital signatur. Tidligere var vi prisgitt at kunden hadde BankID for å få gjennomført den digitale salgs- og registreringsprosessen, noe det fremdeles er en del personer som mangler. Med det som utgangspunkt, ønsket vi å få utviklet et iPad-basert salgsverktøy med full funksjonalitet, med oppfylling av samtlige krav til digital informasjonsregistrering og signatur, uavhengig av internettilgang. Det har vi oppnådd gjennom det nye salgsverktøyet, og en salgsvekst på hele 60 prosent viser at dette var et viktig skritt for videre suksess. Kundene får en bedre opplevelse, selgerne får et bedre salgsverktøy, og salget øker kraftig – da er selvsagt også vi i ledelsen fornøyd, sier Kjetil Andersen.

 

God prosjektstyring ga toppresultat

Nordea har hatt et nært IT-samarbeid med EVRY gjennom en årrekke, derfor var det naturlig for forsikringsselskapet å invitere EVRY inn i prosjektet. Kjetil Andersen ser at det var et klokt valg. – EVRY leverte både forprosjekt og hovedprosjekt, og spesielt UX-teamet gjorde en utmerket jobb med å forenkle et komplisert forsikringsprosjekt, slik at det blir lettforståelig, visualisert og selgende. På ulike stadier i prosjektet ble det satt opp prototyper som selgere og salgsledere fikk arbeide med i praksis, og erfaringene fra disse ble tatt med videre i utviklingsarbeidet. EVRY viste god prosjektstyring, og i ettertid er salgsverktøyet utvidet til også å omfatte våre produkter for tjenestepensjon. Gode verktøy betyr mye, og den sterke salgsveksten er en fantastisk belønning for et godt prosjektsamarbeid, avslutter Kjetil Andersen.

 

Oppnådd resultat

Løsningen kom på luften vinteren 2013 og har blitt en suksess som har bidratt til en betydelig salgsøkning. Dette har bidratt til en rask tilbakebetaling av investeringen. Metoden med fokus på design, brukervennlighet og prototyping har banet vei for at flere prosjekter bruker samme innovasjonsmodell hos kunden. Salgsapparatet har fått et brukervennlig verktøy som gir dem ny motivasjon og driv til å selge mer.


Om Nordea Liv

Nordea Liv er en del av Nordea-konsernet og Norges tredje største private livselskap. Selskapet tilbyr tjenestepensjoner til bedrifter samt livs- og pensjonsforsikringer til privatpersoner. EVRY leverte et brukervennlig salgsverktøy som fungerer offline og lar kunden signere uten BankID.