Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Et revitalisert intranett med SmartPoint

NECON AS er en veletablert og solid kompetanse-leverandør innen ingeniørtjenester. Selskapet har flere hundre dyktige ansatte fordelt på -kontorer i Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

Da det ble klart at intranett-løsningen var -moden for en omfattende oppgradering, falt valget på EVRY og SmartPoint.

På nyåret 2015 bestemte Necon seg for å få hjelp av EVRY til å modernisere intranettet sitt. Den -eksisterende -SharePoint-løsningen hadde blitt ”lappet” mye på for å for-søke dekke ulike behov, noe særlig den kommunikative delen bar preg av.

På bakgrunn av dette ønsket Necon hjelp til å tilpasse, organisere og designe et nytt intranett slik at -organisasjonen kunne få et ”et fint sted å være”, som IT-avdelingen -formulerte det.

Med det eksisterende intranettet var det vanskelig å nå de ansatte med relevant informasjon.

Mye av utfordringen ble derfor å tilpasse den kommunikative delen av intranettet til ulike roller. Ingeniørene i drillingteamet har et annet behov enn økonomen i innkjøpsavdelingen, -samtidig som de ansatte i Bergen trengte litt annen informasjon enn de som jobber på Oslo-kontoret.

Med EVRYs SmartPoint-prosess fikk Necon på kort tid en ny og spesial-tilpasset intranettløsning med utgangspunkt i Office 365 og SharePoint. Leveransen ble basert på en -gjennomført arbeids-prosess som blant annet innebar:

Brukerundersøkelse
Behovsanalyse
Teknologisk innsikt
UseIT brukeradopsjon

Et nytt intranett med forsideinnhold tilpasset ulike bruker-roller, og single sign-on til CRM-systemet.

Arbeidsrom for de ulike regions-kontorene.

Et -målgruppestyrt FAQ-område.

Opplæring av nøkkelpersoner med erfaring fra SharePoint, og brukeradopsjon basert på EVRYs metodikk UseIT.

Den enkelte ansatte har nå enklere tilgang til alt relevant -NECON-innhold direkte fra forsiden på intranettet.
Dette betyr mer effektiv informasjonsinnhenting og -deling, og ved hjelp av FAQ-området redusert tid administrativ support.

Intranettet er i dag revitalisert som -kommunikasjonskanal for de ansatte, og knytter på en effektiv måte de ulike kontorene tettere sammen.

Prosjektet ble gjennomført på totalt omlag 100 timer.
Samtidig er det gjort avtale om videre rådgivning og -opp-følging, spesielt gjelder dette utvikling av -dokumenthåndtering.

Relaterte tjenester

SMART Point

SMART Point

SMART Point er en enkel og brukervennlig startpakke med intranett, prosjektrom og dokumentstyring klar til bruk.

Les mer