Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Mobilt kontrollverktøy stopper avgiftssynderne


Staten tapte store inntekter som følge av manglende betalt årsavgift fra mange bileiere, og det var påkrevd med en mer effektiv løsning enn de tidligere skiltoblatene. Med nye mobile verktøy og digitale oppslag direkte mot kjøretøyregisteret, har politiet og tollbetjentene oppnådd en langt mer effektiv kontroll langs norske veier.


I Norge er alle bileiere pålagt å betale årsavgift til Staten. Manglende innbetaling av årsavgift økte i omfang gjennom mange år, og den tidligere ordningen med skiltoblater fungerte ikke effektivt nok.

– Ordningen var kostbar å administrere og samtidig lett å forfalske, derfor fungerte den ikke tilfredsstillende, forteller Svein Rustad, seniorrådgiver i Toll- og avgiftsdirektoratet.

I 2013 skyldte mer enn 300.000 nordmenn årsavgift for bil, noe som utgjorde flere hundre millioner kroner i tapte inntekter til fellesskapet. Kontroll av bilførere ute på veiene var tidkrevende, der det blant annet var nødvendig med telefonoppringinger for å kunne sjekke alle forhold knyttet til hvert kjøretøy.

Hvorfor EVRY?
EVRY ble valgt inn i prosjektet fordi de tidligere hadde levert løsningen Infotorg, der det ble gjort oppslag mot Autosys, kjøretøyregisteret til Statens Vegvesen. Sentralt i løsningen for mobil kjøretøykontroll er oppslag mot dette registeret, der oppdatert informasjon om innbetalte avgifter, stjålne kjøretøy og andre forhold er registrert. Toll- og avgiftsdirektoratet er godt fornøyd med prosjektgjennomføringen fra EVRYs side.

– Vi opplevde at konsulentene hos EVRY forsto behovene våre på en god måte, og at de har gjennomført prosjektet slik vi ønsket. Fremover ser vi for oss å kunne utvide løsningen til også å gjøre oppslag mot andre statlige registre, og EVRY blir en sentral samarbeidspartner også i dette, sier Svein Rustad, seniorrådgiver i Toll- og avgiftsdirektoratet.


Hva ble løsningen?

Politi- og tollbetjentene benytter en håndholdt Motorola-enhet for å gjøre oppslag direkte mot Autosys, kjennetegnregisteret til Statens Vegvesen. Status for betaling av avgifter, samt annen relevant informasjon som begjæring om avskilting eller stjålet kjøretøy, er tilgjengelig umiddelbart via den mobile enheten. Dermed kan betjentene iverksette nødvendige tiltak med en gang, i form av innkreving av avgifter på stedet eller inndragning av bilskiltene.

I det operative utstyret inngår også en mobil skriver, slik at betjentene kan skrive ut kvittering for oppgjør eller for mottak av bilskilter. Løsningen er utviklet av EVRY i samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet og Politiets data- og materielltjeneste. Fremover ser Toll- og avgiftsdirektoratet for seg å utvide løsningen til å kunne gjøre oppslag også mot andre statlige registre.


Kundens gevinster

Hensikten med løsningen er å effektivisere kontrollarbeidet og bidra til at en større andel av norske bileiere betaler årsavgift i tide. Svein Rustad i Toll- og avgiftsdirektoratet forteller at arbeidsmåten med mobile enheter og oppslag direkte mot Autosys, er en langt mer effektiv arbeidsmåte enn tidligere.

- Erfaringene så langt er at dette er nyttig funksjonalitet for oss, som bidrar betydelig til at arbeidsmetodene forenkles. Sammenlignet med tidligere, blir nå 50 prosent flere kjøretøy avskiltet, og mobile arbeidsverktøy er et vesentlig bidrag til denne forbedringen. Tollvesenet utfører viktige samfunnsoppgaver som skal komme fellesskapet til gode. Vi får ikke flere ressurser, derfor må vi arbeide smartere med de vi har. De nye mobile verktøyene er nyttige i lys av denne situasjonen, uttaler seniorrådgiver Svein Rustad.

Relaterte tjenester

Content Management

Content Management

Publiseringsløsninger kontrollerer innholdet og din bedrift i alle digitale markedskanaler.

Les mer
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

SharePoint brukes til å strukturere informasjon og håndtere roller i din bedrift.

Les mer
EPiServer

EPiServer

EPiServer er et effektivt verktøy for utvikling av nettsteder - både for eksterne nettverk og intranett.

Les mer
Mobile Innovation

Mobile Innovation

EVRY kan hjelpe deg med å oppdage din forretningsmessige mobilitetspotensiale ved å utfordre etablerte prosesser og avdekke nye muligheter. Med vår mobilitetskunnskap og innsikt kan vi sammen identifisere muligheter og innovasjon i din virksomhet.

Les mer
Mobile Solutions

Mobile Solutions

Vi finner den mobile løsningen som møter dine forretningsmessige behov, og sørger for at hvert produkt og tjeneste bidrar i din IT-strategi.

Les mer
Mobile Management

Mobile Management

Mobile Management forvandler din mobile enhet til et effektivt og sikkert forretningsverktøy.

Les mer
Mobile Logistics

Mobile Logistics

EVRY fjerner plunder, heft og uventede utgifter ved å investere i mobile enheter. Innkjøp av mobile enheter, konfigurering og opplæring i effektiv bruk sørger vi for.

Les mer
Mobile Consulting

Mobile Consulting

Mobile Consulting

Les mer

Kontakt meg