Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Implementering av IT-støtteprogrammet Prator for landstinget i Uppsala

I de fleste svenske fylker finnes det et stort antall avdelinger på sykehusene som skal kommunisere med atskillige leger i primærhelsetjenesten i tillegg til et stort antall personer fra kommunenes pleie- og omsorgstjenester. Kontakten er nødvendig for å planlegge hvordan pasienten skal tas hånd om etter sykehusoppholdet, og for å kunne opprette en felles pleieplan.

Det er mange personer som trenger å få kontakt med hverandre, og det er ikke opplagt hvem som skal kontaktes i forveien. Dette har ført til problemer, og dessverre har det forekommet at pasienter er blitt skrevet ut fra sykehuset uten at det har vært nødvendig kontakt og forberedelser hos den andre parten i pleiekjeden.

Det er blitt implementert et moderne saksbehandlingssystem. I dag foregår hele prosessen fra å opprette en pleieutredning til den endelige signeringen, som er et signal om at utskriving kan skje, elektronisk via Prator.

- Systemet er i dag et moderne saksbehandlingssystem med et webgrensesnitt som sparer både tid og penger, forteller utviklingsdirektør Ingvar Sjögren.

Ut fra pasientens bostedsadresse og kommunenes områdeinndeling for forskjellige personalkategorier oppretter Prator ved hjelp av GIS (Geographic Information System) en rask og sikker kommunikasjon mellom de personene som skal engasjeres i planleggingen når en pleiemottaker skrives ut. Systemet støtter den svenske loven om utskrivingsklare pasienter fra 2003.

Prator gjør nytte for seg – ikke bare for landstinget og kommunene, men også for pleiemottakerne. Både internt i landstinget i Uppsala fylke og i Uppsala kommune opplever personalet at Prator er lett å bruke og at det går fint å utnytte den nye teknologien. Resultatet er at personalets tid brukes til de rette tingene.

Dessuten har pleiemottakeren fått flere fordeler fordi pasientsikkerheten er økt, ettersom både kommunen og landstinget kan kontakte hverandre på en enklere, raskere og sikrere måte, noe som gjør det mulig å dekke brukerens pleiebehov raskere.

Siden 2004 har Uppsala fylkes landsting fått en velkoordinert pleiekjede ved hjelp av IT-støtteprogrammet Prator fra EVRY.

- Systemet trygger samarbeidet mellom pleieinstansene og sikrer den fortsatte pleien etter sykehusoppholdet, sier utviklingsdirektør Ingvar Sjögren.

- Tidligere gikk det med mye tid til å finne rett person i kommunen for å kunne starte planleggingen. På en normalt stor medisinsk avdeling kunne man bruke så mye som tre timer per dag på å søke etter riktige personer og telefonnumre i kommunen, påpeker Ingvar Sjögren.

Langt samarbeid

Uppsala fylkes landsting og EVRY har hatt et vellykket samarbeid i hele 30 år.

- Vi har opplevd et stort engasjement hos EVRY og håper at et videre samarbeid vil hjelpe oss å effektivisere helsetjenestene ytterligere, avslutter Ingvar Sjögren.

Relaterte tjenester

EVRY hjelper norske sykehus å bli best i verden

Sykehus Østfold MetaVision

Sykehuset i Østfold ble nylig vurdert til EMRAM-nivå 6 på den anerkjente HIMSS-skalaen som måler hvor modne sykehus er på kliniske datasystem. Dette er høyest i Norden og blant de beste i verden.

Les mer
GDPR - Hva betyr GDPR for helsesektoren?

GDPR i helsesektoren

EUs nye personvernforordning trer snart i kraft. GDPR gir innbyggere sterkere rettigheter og virksomhetene nye plikter. Hva betyr dette for deg som jobber i helsesektoren? Hvilke krav må dere ta stilling til og hvilke nye muligheter kan åpne seg?

Les mer
Blokkjede i helsesektoren – økt sikkerhet for individet

Blokkjede i helse - økt sikkerhet for individet

Blokkjede omtales som en av de viktigste teknologitrendene fremover. Lurer du på hva teknologien kan tilføre helsesektoren - les whitepaperet vårt: Blockchain in Healthcare - Empowering Citizens!

Les mer
Webinar om blokkjede muligheter i helsesektoren

Webinar om blokkjede muligheter i helse

Webinar om blokkjede muligheter i helsesektoren

Les mer
MetaVision Suite - Bli kvitt papirjournalen og få økt pasientsikkerhet!

MetaVision Suite

EVRY tilbyr en markedsledende løsning som sykehus over hele verden benytter for å møte disse utfordringene: MetaVision Suite (MVS).

Les mer
Økt pasientsikkerhet og enklere elektronisk hverdag!

Interaktiv henvisning og rekvisisjon

Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) er en ny løsning som støtter hele prosessen fra bestilling til svar i helsesektoren.

Les mer
Sikker legemiddelbruk: E-resept

Sikker legemiddelbruk: E-resept

Trygg, enkel og effektiv behandling av reseptpliktige legemidler for pasienten, legen, apoteket og bandasjisten.

Les mer
Mer verdi ut av dine helsedata

Analyse og styring

Mer verdi ut av dine helsedata

Les mer
Mobile løsninger

Mobile løsninger

Mobile løsninger

Les mer
ERP forretningsløsninger

ERP forretningsløsninger

ERP forretningsløsninger

Les mer
Konsulentbistand

Konsulentbistand

Med eHelse-tjenester får du spisskompetanse når du trenger det. EVRYs tjenester realiserer målbare gevinster for deg som kunde.

Les mer
Forvaltning og drift

Forvaltning og drift

Forvaltning og drift

Les mer
Kundenær innovasjon

Kundenær innovasjon

Kundenær innovasjon

Les mer