Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Kitch'n på Workplace by Facebook

 

Kitch’n ønsket en intranettløsning som skulle fungere optimalt for deres ønsker og behov. Bedriften ble startet i 2002 og har i dag 140 butikker og omtrent 1000 ansatte fordelt på Norge og Sverige. Hovedkontoret til kjeden ligger i Sandnes. Butikkjedens visjon er å levere gode og innovative varer til kjøkkenet, samt å være kjent for ekstra god service og gode fagkunnskaper i sin bransje. 

 

Kommunikasjon utelukkende via epost

Kitch’n hadde ingen form for intranettløsning fra før og kommuniserte internt utelukkende via epost. Denne løsningen ble oppfattet som tungvinn og lite strukturert samtidig som viktig informasjon druknet i alle epostene som var i omløp. I tillegg nådde ledelsen kun ut til butikklederne med sin informasjon uten å ha mulighet til å kommunisere med medarbeiderne i hver enkelt butikk.


Hver butikkleder måtte bruke ressurser og tid på å skrive ut beskjeder og informasjon til sine ansatte. All kommunikasjon gikk én vei og hovedkontoret hadde derfor ingen oversikt over hvem og hvor mange som hadde lest nyttig informasjon og viktige beskjeder. En annen utfordring var at butikkene følte begrenset form for tilhørighet til kjeden i mangel av dialog og en felles plattform for informasjon, kompetansedeling og sosial deling.

«Vi er ekstremt kampanjestyrte med aktiviteter som endres fort, så vi var på jakt etter et verktøy som raskt og effektivt kunne få ut informasjon til samtlige ansatte i alle ledd av kjeden. Siden vi har butikker i to land hadde vi også et ønske om å knytte landene og alle medarbeiderne tettere sammen», sier Nina Olene Sefland, IT & Butikkoordinator for Kitch’n Norge.

 

Vi går på Facebook

Kitch’n ønsket et effektiv og enkelt samhandlingssystem som raskt kunne innføres som verktøy for daglig samhandling både for toppledelsen, butikkledere og ansatte.
Fordelen med Workplace by Facebook er at brukergrensesnittet er kjent for ansatte som bruker Facebook privat. Dette gjør det enklere å komme i gang med å ta i bruk løsningen. Systemet er designet for å dele informasjon, kompetanse og meningsutvikling internt i virksomheten. Workplace som system er adskilt fra Facebook selv om brukergrensesnittet bygget på samme lest og kan brukes både fra PC og mobil.


Kitch’n valgte Workplace hovedsakelig på grunn av at brukergrensesnittet var kjent for de ansatte fra før. Dette gjorde at Workplace kunne tas i bruk med en gang uten tidkrevende kurs og opplæringsaktiviteter.

Etter samtaler og rådgivning fra EVRY besluttet Kitch’n at Workplace by Facebook ville være den mest effektive og brukervennlige løsningen for Kitchn’s samhandlingsbehov.

 

Suksess fra dag en

Kitch’n har fått en helhetlig samhandlingsløsning hvor viktig informasjon kommer ut til alle ledd i bedriften. Det er lett å spore hvem som har fått med seg viktig informasjon og tid og ressurser spares. I følge Kitch’n har de fått utelukkende positiv respons internt på innføringen av Workplace, som må sies å ha vært en suksess fra dag én.


Det har vært et stort engasjement fra alle i kjeden til å få løsningen til å fungere. Sett fra hovedkontorets, og spesielt IT-avdelingen, har utrullingen vært veldig effektiv og har tatt kort tid. Workplace har krevd minimalt med opplæring samtidig som systemet har vist seg å ha relativt lave driftskostnader.


Kitch’n ser en mer positiv holdning blant de ansatte etter at alle har fått muligheten til å bli sett og hørt. Som en praktisk konsekvens har også antall epostutvekslinger internt i kjeden gått merkbart ned. Bedriften mener at samholdet og tilknytningen til kjeden er blitt bedre. Systemets interne oversettingsfunksjon har ført til at kommunikasjonen mellom Sverige og Norge går uten problemer og fungerer godt for Kitch’n.


«Mest av alt merker vi stort engasjement rundt kompetansedeling, noe butikkene skal få æren for. Det deles bilder, historier og produktinformasjon på tvers av Kitch’n og alle hjelper hverandre til å bli bedre. Workplace markerer begynnelsen på en ny tid og vi gleder oss til fortsettelsen».