Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

IOP-LOGG - verktøy for profesjonelle spesialpedagoger

Alle elever som får spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan, en IOP. Spesialpedagoger i den videregående skolen hadde ikke noe elektronisk verktøy for å jobbe systematisk med individuelle opplæringsplaner.

Sammen med EVRY utviklet Rogaland Fylkeskommune en IOP-logg for å systematisere arbeidet med både innhold og rapportering fra loggen.

Økt motivasjon hos lærere og elever, bedre opplæring og et levende dokument som kan gi elevene et kompetansebevis på hva de har lært.

- Vi har fått et verktøy som hjelper oss å gjøre en bedre jobb. Dette verktøyet bidrar til økt motivasjon hos både lærere og elever. IOP-loggen resulterer i bedre læring, oppfølging og vurdering, sier spesialpedagog og avdelingsleder Einar Hansen.

Einar Hansen er tidligere avdelingsleder på Åkrehamn videregående skole. Sammen med lærerne Hilde Håbrekke og Veronika Brekke Jakobsen, forteller han entusiastisk om det nye systemet de bruker for å lage individuelle opplæringsplaner, samt dokumentere elevene sin progresjon i alle fag. Elever med IOP får ikke karakterer, men systemet generer automatisk ut rapporter som viser oppnådd kompetanse. Rapporten gir grunnlag for halvårsvurderinger og er et vedlegg til kompetansebeviset.

Alle elever som får spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan – en IOP. Sammen med EVRY har Rogaland fylkeskommune, med Einar Hansen i spissen, utviklet et verktøy som både forenkler og forbedrer arbeidet med IOP.

Smidig overgang
- Dette verktøyet har blitt tatt i bruk på alle videregående skoler i Rogaland Fylkeskommune som har elever i tilrettelagte grupper. Implementeringen av det nye systemet ble gjennomført på alle skolene samtidig, og overgangen til det nye systemet har gått over all forventning. Prosjektet har vært en suksess, sier Hansen.

Åkrehamn videregående skole har over 500 elever og 100 ansatte. Av disse er det omlag 60 elever som det anvendes IOP-logg på. Det har resultert i bedre oppfølging av elevene, økt samhandling hos personalet, som igjen har bidratt til økt motivasjon hos både elever og lærere.

- Mestring gir motivasjon, og det bidrar dette verktøyet til, forteller Hansen.

14 år har gått siden Hansen, som nyutdannet lærer, begynte sin karriere i skoleverket etter å ha jobbet mange år i privat næring. Han har kontinuerlig jobbet for å forbedre skolesystemet og dens systematikk for opplæring i spesialundervisningen. Da han startet som spesialpedagog opplevde han at elevene, med individuelle læringsbehov, hadde liten progresjon på skolen og dokumentasjonen var begrenset.

Einar forklarer at han begynte med å innføre en elevperm, hvor han samlet alle dokumenter om elevene. Deretter gikk han og annet personell videre med å digitalisere dette i et Word-dokument med makroer og linker. Etter en stund var ikke dette tilstrekkelig, så de begynte å utvikle loggen i et omfattende Excel-ark. Dette fungerte bedre, men rapportgeneratoren var lite fleksibel, og på mange måter for tungvint å bruke på lang sikt.

Engasjement og løsning
Einar Hansen sitt engasjement for IOP-loggen ble kjent i opplæringsavdelingen, og han ble invitert
til et møte med daværende fylkesdirektør for utdanning, Magne Nesvik, i 2011. Der forklarte han om Excel-arket og behovet for å digitalisere dette. Nesvik ble begeistret, og dermed laget Hansen en 30 siders prosjektbeskrivelse som gikk ut på anbud. Jobben med å utvikle systemet fikk EVRY.

- EVRY gav fra første møte et veldig godt inntrykk. De lovet å levere etter de behovene vi hadde, og det har de gjort. Vi har fått et system som passer perfekt til våre behov, sier Hansen.

1. august 2013 var systemet i bruk. I dag bruker alle de videregående skolene i Rogaland dette verktøyet for tilpasset opplæring.

- Hva er det beste med dette systemet?
- For oss er det viktigste at elevene sitter igjen med et kompetansebevis på hva de kan. Vi har nå et levende dokument som alle lærere bruker, og vi får et kontinuerlig arbeid med IOP, sier Veronika Brekke Jakobsen.

Videre forklarer Brekke Jakobsen at systemet er enkelt å bruke. Elevene genereres automatisk fra det skoleadministrative systemet. Lærer legger til fag og velger kompetansemål fra hele kunnskapsløftet som er tilgjengelig i IOP-loggen. Deretter legger lærerne inn læringsmål og velger hvor mange nivå det skal være på kriteriene. Dette tilpasses til hver enkelt elev. Resultatet er at hver enkelt elev har klare læringsmål og forventinger som er uttrykt i kriterier for hvilken kompetanse de skal oppnå.

Alle skolene er kurset i tre faser. Først ble det avholdt et informasjonsmøte om bakgrunnen for verktøyet og verdien det vil gi elevene. Deretter et opplæringskurs i form av workshops i to etapper, med ca. 4 ukers mellomrom, slik at alle fikk tid til å bli kjent med verktøyet. Informasjon, opplæring og oppfølging har vært helt essensielt for å suksessfullt implementere verktøyet i fylkeskommunen.

- Jeg har både fått høyere kvalitet på undervisningen og systemet har også effektivisert min arbeidshverdag. Nå er arbeidet med IOP en kontinuerlig prosess, og dermed slipper jeg skippertak og lange kvelder, sier Veronika Brekke Jakobsen.

Styrket delingskultur
Gjennom at alle spesialpedagoger i fylket anvender samme system vil det utvikles mange gode læringsmål med kriterier for elevene. Dette blir delt i systemet, og alle brukerne får tilgang til læringsmålene med kriterier som andre lager. Systemet bidrar derfor til økt samhandling og kommunikasjon mellom lærerne og skolene.

- Et system som oppfordrer oss til å dele gode ideer er veldig flott og spennende. Delingen skjer automatisk, forteller Hansen.

I tillegg er informasjonen om elevene bedre sikret da all informasjon er plassert på et sted. Det er kun læringsmål og kriterier som deles, ikke elevspesifikk informasjon.

Videreutvikling
Dette verktøyet kan anvendes av alle institusjoner som tilbyr spesialpedagogikk. Derfor vil EVRY nå se på mulighetene for å tilby dette til andre fylkeskommuner og grunnskoler i kommuner i resten av landet.

IOP-logg er et levende verktøy, som er dynamisk og kan bli tilpasset etter kundens behov. EVRY vil i sammen med Rogaland Fylkeskommune utvikle programvaren ettersom nye behov oppstår.

Veronika Brekke Jakobsen, Einar Hansen og Hilde Håbrekke på Åkrehamn videregående skole bruker IOP-logg.

Relaterte tjenester

Content Management

Content Management

Publiseringsløsninger kontrollerer innholdet og din bedrift i alle digitale markedskanaler.

Les mer
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

SharePoint brukes til å strukturere informasjon og håndtere roller i din bedrift.

Les mer
EPiServer

EPiServer

EPiServer er et effektivt verktøy for utvikling av nettsteder - både for eksterne nettverk og intranett.

Les mer

Interessert i mer informasjon?