Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

– Infotorg har hjulpet oss å øke treffnivået.

 


- I første omgang må vi innfri kravene som kommer med Elhub 2017 og migrering dit, sier Anita Halvorsen i SFE Nett AS. – Vi må sørge for at vi har riktig fødselsnummer på personkunder og organisasjonsnummer på bedriftskundene. Vi kjørte en testvask, hvor dataene våre ble kontrollert opp mot infotorgPerson og infotorgForetak. Det ga oss et godt overblikk.

Så egne data med nye øyne

- Vi har aldri gjort en sånn datavask før. Med testvasken ble vi kjent med databasen vår på en ny måte. Vi så ting vi kunne forbedre, og ting vi var nødt til å rette. Det var ting vi ikke var klar over som ble veldig tydelig. Som kunder som har hatt to navn i navnefeltet – som Kari og Per. Nye regler sier at du bare skal ha én juridisk person.

Dødsbo

- Og så er det jo dette med dødsbo. Vi har ikke hatt noen automatisk måte å fange opp når en person ikke lever lenger. Når vi kontrollerer opp mot infotorgPerson, oppdaget vi at det var tilfeller hvor personen levde likevel. Det kan ha vært feil i vår database, eller i andre registre. Så vi har lært at vi må være kritiske til dataene vi får inn. Og vi må bruke vår egen erfaring og kompetanse.

Nye målere til alle kunder

- Det er godt å være i rute med Elhub, og føle at vi når i mål i tide. Men vi skal også i gang og skifte målere til alle kundene våre, og da må vi ha gode kontaktdata. Infotorg har hjulpet oss å øke treffnivået med enkle grep. Nå vet vi hva vi skal se etter. Det er et stort løft, sier Anita.

Infotorg har hjulpet oss å øke treffnivået.