Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Konsernkonsolidering og konsernrapportering med Hyperion Financial Management

Hydro hadde behov for å fornye sin løsning for konsernkonsolidering og konsernrapportering, og gjorde en grundig evaluering av både verktøy og leverandører. Valgt løsning ble Hyperion Financial Management, HFM, med tilhørende integrasjonsverktøy.


EVRY ble valgt til å designe og implementere den nye løsningen på bakgrunn av høy kompetanse innen konsernregnskap og erfaring fra tilsvarende prosjekter.

- Løsningen benyttes til konsolidering av Hydros konsernregnskap og danner grunnlag for rapportering til børs og myndigheter samt tilhørende rapportering til ledelsen i konsernet. For oss i konsernregnskap bidrar løsningen til en effektiv prosess med høy kvalitet i vår rapportering, forteller konsernregnskapssjef Svenn Sundgot.


Funksjonell løsning

Hydro er et konsern med flere forretningsområder med mange enheter i mange land, samt flere forskjellige ERP systemer. Det var viktig for Hydro at løsningen effektivt kunne støtte selskapets hovedprosesser for rapportering:

  • Løpende konsolidering av resultat og balanse med tilhørende støtte for noter iht. IFRS for Hydro og selskapets forretningsområder
  • Håndtering av omregningseffekter generelt samt akkumulering av dette i konsernets egenkapital
  • Rapportering til ledelsen på relevante nivåer i hele konsernet
  • Forretningsplan og løpende prognoser for konsern og forretningsområder
  • Skatteberegning ved årsslutt for konsernets juridiske enheter som konsolidert utgjør Hydros skattekostnad og posisjoner i balansen
  • Rapportering for norske juridiske selskaper i henhold til Norsk Regnskapsskikk

- EVRY har levert en meget brukervennlig løsning som inneholder alle elementer i en rapporteringsprosess, helt fra automatisk innlesing av data fra ERP systemene til konsolidert resultat og balanse. Samarbeidet med EVRY har vært utmerket i form av god forståelse for våre behov, dyktige og kompetente konsulenter og en kunde orientert kultur, forteller Svenn Sundgot.

Desentralisert prosess 
Selskapets mange rapporterende enheter laster og registrerer data inn i konsolideringsløsningen hver måned, mens forretningsområdene og konsernregnskap er ansvarlig for selve konsolideringsprosessen. Løsningen konsoliderer 350 enheter og benyttes av 250 brukere i 50 land, så det er helt vesentlig at løsningen er brukervennlig og gir god støtte i rapporteringsprosessen.  Dette er blant annet løst ved at konsernets rapporterende enheter konsolideres på ulike strukturer i forhold til rapporteringsbehov.

- Vi hadde forventet at overgangen til en helt ny konsolideringsløsning med helt nytt grensesnitt skulle gi noen start-utfordringer for brukerne våre. At vår første rapporteringsprosess i ny løsning gikk på skinner, var derfor en hyggelig bekreftelse på at vi har lykkes med prosjektet, avslutter Svenn Sundgot.

Relaterte tjenester

Konsernkonsolidering

Konsernkonsolidering

Hyperion Financial Management løser ditt behov for både konsolidering av konsernregnskaper og de tilhørende rapporteringsbehov.

Les mer
Budsjett og prognose

Budsjett og prognose

Hyperion Planning effektiviserer virksomhetens budsjetteringsprosess og kan gi mer forutsigbare prognoser.

Les mer
Kommunal Virksomhetsstyring

Kommunal Virksomhetsstyring

Helhetlig virksomhetsstyring handler om å organisere og følge opp kommunens tjenesteområder på en slik måte at alle har tillit til kommunens ansatte, ledelse og evnen til å levere tjenester med riktig kvalitet.

Les mer

Kontakt meg