Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Høyere leveransepresisjon med SAP - private cloud

Hydro har behov for videre effektivisering av sin virksomhet ved hjelp av IT.

Dette innebære å korte ned leveransetid og sikrer en høyere leveransepresisjon på sentrale forretningssystemer.

EVRYs leveranse til Hydro omfatter ERP-miljøet som inkluderer totalt 35 SAP-instanser hvorav 7 av disse er produksjonssystemer, mens de øvrige er utviklings- og test-systemer.

I tillegg omfatter leveransen drift av portaler og integrasjonssystemer mellom SAP og eksterne miljøer.Løsningen muliggjør bruk av logiske partisjoner som sikrer Hydro en "private cloud" der man er trygge mot innsyn fra andre.

Disse faktorene i kombinasjon med stor tillit til driftsmiljøet var utslagsgivende for at Hydro valgte å fornye med EVRY. Som en del av avtalen implementerer EVRY en samarbeidsløsning basert på ITIL som sikrer automatisert samhandling på en rekke områder. 

Gjennom løsningen fra EVRY sikrer Hydro trygghet mot innsyn fra andre. Samarbeidsløsningen korter ned leveransetiden og sikrer en høyere leveransepresisjon.  

Resultatet er et helt nytt SLA-regime, som videreutvikler avtaleformen og presisjonsgrader i leveransene til Hydro.