Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Effektivisering av arbeidsrutiner


Helse Vest RHF er et regionalt helseforetak med ca 27 000 medarbeidere. Helse Vest har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helseforetaket skal sørge for at innbyggerne i helseregionen får de helsetjenestene de har krav på.


Utfordringene

Manuelle, tidkrevende arbeidsrutiner. Samt administrative utfordringer rundt HR oug ressursstyring, lønnsproduksjon, personalfordeling og utvikling av sykefravær. Ikke god nok samhandling innad i helseforetakene i henhold til medarbeiderforhold.

Helse Vest har satset på prosjektet MOT (Medarbeider, Organisasjon, Teknologi) for å imøtekomme utfordringene med arbeidsrutiner og administrasjon. Teknologi, deriblant leveranser på saks- og dokumentbehandling, ERP, Business Intelligence og IT-infrastruktur fra EVRY skal bidra til å effektivisere prosessene og rutinene.


MOT-prosjektet tilrettelegger for bedre styring av personalressurser i form av redusert bruk av deltidsstillinger, uønsket overtid og variabel lønn. Medarbeiderne skal få en enklere og bedre arbeidsdag i forhold til rutiner og arbeidsprosesser. Helse Vest har et overordnet mål om å organisere alle servicefunksjoner på en så optimal måte som mulig.


«Vi har et overordnet mål om å organisere alle service-funksjoner på en så optimal måte som mulig»
Hilde Christiansen, Personaldirektør i Helse Vest

Relaterte tjenester

UNIT4 BUSINESS WORLD (UBW)

Unit4

EVRY tilbyr en komplett ERP-løsning til offentlig og privat sektor basert på Unit4 Business World.

Les mer
SAP Applikasjonstjenester

SAP Applikasjonstjenester

Våre konsulenter hjelper deg med strategiske og prosessorienterte valg som bidrar til å ta frem standardiserte SAP-løsninger.

Les mer
Microsoft Dynamics 365 Operations

Microsoft Dynamics 365 Operations

Dynamics 365 Operations gir virksomheten din en komplett og fleksibel forretnings- og finansløsning for små og mellomstore bedrifter. Dynamics 365 forenkler bestilling, salg, fakturering og rapportering fra dag en.

Les mer
Oracle ERP-løsninger

Oracle ERP

EVRY har et av Norges ledende Oracle-miljøer. Våre konsulenter har lang erfaring og bred kompetanse på Oracle-teknologi.

Les mer
Spektra MPS

Spektra MPS

Spektra MPS er et komplett system for material- og produksjonsstyring for SMB-markedet.

Les mer