Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Halden kommune valgte Interaktor portalløsning

Ny portalløsning ga Haldens innbyggere en bedre serviceopplevelse og kommunen fikk en effektiv og fremtidsrettet samhandlingsplattform Interaktor bidrar til bedre dialog mellom innbyggerne og kommunen.

Kommunen trengte en teknisk løsning som ivaretok deres behov for å enkelt dele informasjon og samtidig ha effektiv dialog med publikum. Leveransen ble gjort av EVRY som leverte samhandlingsplattformen Interaktor med tilhørende tjenester.

Halden kommune hadde en veldig enkel og proprietær publiseringsløsning med få funksjoner, ingen integrasjoner og stadige tekniske utfordringer.

Kommunen hadde få webredaktører som hadde kunnskap om løsningen, og det var ikke mulig å oppfylle krav til offentlige hjemmesider.


Det ble derfor sjeldent publisert ny og relevant informasjon på kommunens nettsider og den ble følgelig lite brukt av kommunens innbyggere.

Interaktor portaløsning

Halden kommune ønsket seg en publiseringsløsning med funksjonalitet som tilfredsstilte kravene fra offentlige myndigheter og samtidig møtte forventningene fra innbyggerne og de ansatte.

De trengte en fleksibel, teknisk plattform som enkelt lot seg integrere med bakenforliggende løsninger, som eksempelvis sak/arkiv-system (ePhorte) og SMARTPulse, BI-løsningen fra EVRY som leveres som "pluggbar" komponent med Interaktor mot Visma HR.

Publiseringsløsningen måtte dessuten ha en arbeidsflate som var oversiktlig og enkel å ta i bruk uten alt for mye opplæring.

EVRY leverte en løsning som bidrar til en bedre dialog mellom innbyggerne og kommunen. Plattformen er tilrettelagt for kravene som stilles til digitaliseringen av offentlig sektor, den forenkler hverdagen til de ansatte og gir samtidig kommunen et forbedret servicenivå.
Interaktor er basert på MS SharePoint, hvilket var en stor fordel siden dette er en plattform kommunen ønsket å bruke videre på flereområder.

Løsningen er enkel å ta i bruk og muliggjør en rekke spennende muligheter for digital kommunikasjon internt og eksternt. Halden kommune bidro aktivt med krav og innspill på hvordan løsningene skulle utformes.

Interaktor forenklet dialog og samhandling mellom kommunen og innbyggerne. Vi kan nå tilby selvbetjeningstjenester og en serviceopplevelse som dagens brukere forventer sier; Karine Engebretsen, leder service- og info.senteret, Service & IT-utvikling, Halden kommune

Relaterte tjenester

Content Management

Content Management

Publiseringsløsninger kontrollerer innholdet og din bedrift i alle digitale markedskanaler.

Les mer
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

SharePoint brukes til å strukturere informasjon og håndtere roller i din bedrift.

Les mer
EPiServer

EPiServer

EPiServer er et effektivt verktøy for utvikling av nettsteder - både for eksterne nettverk og intranett.

Les mer
Elements Sak/Arkiv

Elements Sak/Arkiv

Dagens brukere stiller strenge krav til god brukeropplevelse i sine saksbehandlingsverktøy. IT-løsninger skal forenkle arbeidet, og de skal være intuitive, behagelige og effektive. Elements gjør sakgsbehandlingen effektiv og fullelektronisk.

Les mer