Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Workplace på tvers av kontinenter

Foto: Eilert Munch Lund

Høsten 2017 innførte Grieg Seafood Workplace by Facebook til sine 700 ansatte. 

  

Grieg Seafood driver sin virksomhet i Norge, Canada og på Shetland. En sentral utfordring for selskapet har vært å knytte ansatte sammen på tvers av geografi, fag og språk. Oppdrettsselskapet ønsket å involvere alle ansatte i utviklingen av områder av bedriften. Ved å la ansatte få innsikt i og kunne ta del i diskusjoner, vil alle kunne se grunnlaget for beslutninger og se verdien for hele selskapet. 

-Vi ønsket å gi alle våre ansatte en stemme i vår nye kommunikasjonsplattform samt at alle skulle kunne motta informasjonen samtidig. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for god erfaringsutveksling mellom våre lokasjoner i inn- og utland og deling av kunnskap, sier HR-direktør Kathleen Mathisen.

Passer selskapets verdier
Med Workplace by Facebook legger Grieg Seafood også til rette for etterlevelse av selskapets kjerneverdier; «Open, Ambitious, Caring». Workplace gir ansatte mulighet til å vise at de bryr seg og åpner opp for en åpenhets- og delingskultur som Grieg Seafood ønsker å utvikle.

Foto: Tommy Ellingsen

Organisasjonsprosjekt
Å endre kultur for et selskap, handler mer om ledelse og åpenhet enn om teknologi. Grieg Seafood la derfor vekt på å forberede organisasjonen på hvilke endringer som vil komme med Workplace by Facebook. Samarbeidet med EVRY var viktig i dette arbeidet.

-Å gå i gang med dette uten en profesjonell ekstern aktør som EVRY var aldri aktuelt for oss. Grunnen til at vi har hatt suksess med implementeringen er takket være det gode samarbeidet med EVRY og tett oppfølging gjennom hele prosjektfasen, forklarer Mathisen.

Språk ingen hindring
Med Workplace by Facebooks enkle brukergrensesnitt er det nå ofte kort vei mellom utfordring og løsning. Fra merdkanten kan røkteren publisere bilde eller video og få tilbakemelding fra kolleger på andre siden av jordkloden – uavhengig av om man publiserer på norsk eller engelsk. 

- Med Workplace på plass vil vi i fremtiden kunne posisjonere oss som verdens beste oppdrettselskap. Skal vi lykkes med strategien vår, må vi kunne inkludere og informere hver og en av våre 700 samtidig - uavhengig av hvor de jobber i verden.  Å Jobbe i Grieg Seafood er ikke bare en jobb for oss - det er vår livstil, sier Kathleen Mathisen.

Lær mer om Workplace by Facebook!

Workplace by Facebook er en løsning for informasjonsspredning, kompetanse og meningsutveksling på arbeidsplassen.

Les mer
EVRY_JNR_plap586m698254.jpg %28Medium%29.jpg

Ja jeg vil gjerne vite mer om Workplace by Facebook!