Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Med SmartPoint fikk alle selskapene ett felles intranett.

Global Maritime Group er en global leverandør av tjenester innenfor blant annet: Engineering, dynamisk posisjonering, fortøyning, transport og installasjon.

Da gruppens intranettløsninger skulle samles til én felles løsning, var det viktig med en effektiv prosess for å komme raskt i gang. Da falt valget på SmartPoint fra EVRY.

Global Maritime Group består av flere selskaper med kontorer over hele verden. De egenutviklede intranett-løsningene ble med tiden krevende å vedlikeholde, og behovet for ett felles intranett ble stadig tydeligere både for brukere og administrasjon.

For å komme raskt i gang med det nye intranettet falt valget på EVRYs SmartPoint-prosess. Først ble Office365 satt opp i et nytt felles domene i Azure, og dette var grunnlaget for den videre SharePoint-installasjonen.

Deretter ble det kjørt en effektiv prosess med sikte på å få versjon 1.0 av intranettet på plass rå raskt som mulig.

Det første versjonen av intranettløsningen ble definert med utgangspunkt i en workshop som primært dekket:

  • Behovsanalyse og kostnadsestimater
  • Innholdsstrategi
  • Dokumentstrategi
  • UseIT brukeradopsjon

Fokuset for den nye løsningen var i første omgang -kommunikasjonsmessig. Forsiden på intranettet skulle reflektere aktiviteten og ”pulsen” i gruppen, og samtidig føles relevant for ulike brukere og selskaper. For å møte dette ble My Site-delen av SharePoint viktig. Her fikk de enkelte -medarbeiderne en arena for å dele erfaringer og bidra til fellesskap og relevant læring.

Med SharePoint kommer også prosjektrom-funksjonalitet der de enkelte medarbeiderne kan samarbeide i arbeidsgrupper på tvers av organisasjonen. Denne funksjonaliteten vil gradvis bli tatt i bruk.

Den nye intranettløsningen er også klarlagt for dokument-håndtering i SharePoint, og dette vil ble implementert når metadata og tagging er på plass.


Alle selskapene i Global Maritime Group har nå ett felles intranett med relevant informasjon. Startsiden har blitt en møteplass med nyheter, blogg, kalender, søkefunksjon, og oversikt over personlige gjøremål. Hver enkelt medarbeider kan selv drifte sin personlige side med egne erfaringer og dokumentasjon. Denne My Site-funksjonen bidrar til å gjøre intranettet mer levende og interessant.
Prosjektet, inkludert innledende oppsett av Azure-plattformen og avsluttende opplæring av pilotbrukere, ble gjennomført på omlag 200 timer.

Relaterte tjenester

SMART Point

SMART Point

SMART Point er en enkel og brukervennlig startpakke med intranett, prosjektrom og dokumentstyring klar til bruk.

Les mer
Microsoft Azure ivaretar dine investeringer i Microsoft-miljø

Microsoft Azure ivaretar dine investeringer i Microsoft-miljø

Microsoft Azure passer spesielt godt for kunder som har mye utvikling investert i Microsoft-miljøer, og som ønsker å kapitalisere på denne investeringen når de tar steget ut i skyen.

Les mer