Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

IT-tjenester skalert for vekst

I 2016 kan Gjensidige feire 200 år som aktør i det norske forsikringsmarkedet. EVRY har vært IT-driftspartner de siste 15 av dem, kanskje den mest ekspansive perioden i hele selskapets historie.

 

Vekst gjennom oppkjøp

Gjensidige har høye vekstambisjoner, og selskaper som Vardia i Sverige, Gouda i Danmark og PZU i Baltikum er de siste årene innlemmet i det Oslo børs-noterte Gjensidige-konsernet, nå med rundt 4000 medarbeidere i seks land. Siden 2001 har en rekke forretningskritiske IT-systemer vært driftet av EVRY, en avtale som ble reforhandlet og fornyet både i 2006 og i 2013. I tillegg leverer EVRY brukerstøtte til konsernets skandinaviske selskaper og konfigurering av ny maskinvare gjennom EVRYs tankesenter. IKT-direktør Christian Moe forteller at samarbeidet med EVRY tilfører Gjensidige IT-sikkerhet og tilgjengelighet på høyt nivå, samtidig som fleksible og skalerbare driftstjenester har vært viktig for å integrere nye selskaper og medarbeidere i konsernet på en rask og smidig måte.

- Når vi overtar en eksisterende aktør i markedet, har de allerede etablerte IT-systemer og rutiner. Målet vårt er å skape en rask og smidig overgang til nye felles systemer, uten tekniske komplikasjoner som krever ressurser, slik at IT blir et konkurransefortrinn og ikke en flaskehals i den krevende første fasen. Med EVRY som driftspartner oppnår vi både fleksibilitet og skalerbarhet, slik at konsernets nye medarbeidere raskt kan få tilgang til forretningskritiske systemer, fastslår han.

 

Sikkerhet i høysetet

Sentralt i driftsavtalen er drift av ulike forretningskritiske systemer, brukerstøtte, samt sikkerhetsløsninger som ivaretar finansnæringens strenge krav til personvern og håndtering av sensitive data. Forsikringsbransjen ser en økende bruk av digitale tjenester, der en stadig større del av kundedialogen foregår digitalt. – Vi befinner oss i en 24/7-bransje, uavhengig av hvilke tidssoner vi opererer i. Det forutsetter at vi benytter IT-driftstjenester av høyeste kvalitet, og vi har gjennomført grundige prosesser ved hver avtalefornyelse. Når EVRY, og tidligere ErgoGroup/EDB, er blitt gjenvalgt for nye avtaleperioder, er det fordi de både leverer i tråd med tjenestenivåavtalen (SLA) og at de har et kundeteam som forstår hva som kreves for å oppnå suksess innen forsikring. Det er ingen overdrivelse å si at EVRY er en vesentlig bidragsyter til at Gjensidige kan levere gode kundeopplevelser hver eneste dag, sier Christian Moe.

Christian Moe_Gjensidige

EVRY er en vesentlig bidragsyter til at Gjensidige kan levere gode kundeopplevelser hver eneste dag, sier Christian Moe, IKT-direktør i Gjensidige (foto: Egil Smalberget).

 

Kritisk førstefase ved overtagelse

De baltiske landene er et satsningsområde for Gjensidige, der overtagelsen av PZU i Litauen ga selskapet kraftig vekst i både størrelse og antall medarbeidere i den baltiske regionen. Gjensidiges IKT-direktør forteller at selskapet hele tiden tilstreber at medarbeidere og kunder skal ivaretas på en god måte ved overtagelser, og at kundene skal oppleve at de får enda bedre forsikringsprodukter enn tidligere. – Overtagelse er ikke et mål i seg selv, snarere et grunnlag for videre vekst i det aktuelle landet og segmentet. Den første fasen er alltid kritisk, og en problemfri overgang til nye IT-løsninger er avgjørende for gjennomføringen. Erfaringen etter å ha gjennomført ulike overtagelsesprosesser de siste årene, er at våre nye selskaper og kontorer får stabile IKT-tjenester raskt. EVRY er en partner som leverer gode driftstjenester som både er tilpasset den daglige driften og de mest kritiske periodene knyttet til vekst, avslutter Christian Moe, IKT-direktør i Gjensidige.


Om Gjensidige

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Selskapet har om lag 4000 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr Gjensidige også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 24 milliarder kroner i 2015, mens forvaltningskapitalen utgjorde 129 milliarder kroner.