Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Gassco: EVRY står bak Norges største «nettbutikk»

Gassco er ansvarlig for at gass fra den norske kontinentalsokkelen fraktes til Europa. EVRY har utviklet, forvalter og videreutvikler applikasjonen for bestilling av transportkapasitet for gassen som skal fraktes igjennom rørledningsnettverket. Gassco mener løsningen er i verdensklasse.

Mens olje- og gasselskapene står for produksjon og salg av norsk naturgass, er Gassco ansvarlig for transport av gassen og drift av tilhørende infrastruktur. Gassco er operatør for det som er verdens største nettverk for gasstransport offshore, med mer enn 50 tilknyttede plattformer og cirka 8000 kilometer med rørledninger.  

Utfordring
Gassco er en betydelig internasjonal gassdistributør og står for mer enn 20 % av gassleveransene i Europa. Det er særlig Tyskland, Storbritannia, Belgia, Nederland og Frankrike som kjøper gass fra norsk sokkel. Det er samfunnskritisk at den kommer frem. Stopper gassleveransene en kald vinterdag får det store konsekvenser.

For effektiv distribusjon av gass trenger Gassco applikasjoner for blant annet booking, informasjonsinnhenting, og planlegging av vedlikehold og utbygging.

– Gassco er ansvarlig for et system som fortløpende må tilpasses nye krav samtidig som høy regularitet må opprettholdes. I tillegg til ny funksjonalitet knyttes nye felter og rørledninger til nettverket. Alle endringer må gjøres uten at det går på bekostning av planlagte leveranser. Vi har derfor behov for dyktige samarbeidspartnere med dyp forståelse for våre oppgaver og behov. EVRY er en av de strategiske leverandørene som Gassco benytter, sier Sven Haakon Olsen, leder for IKT drift i Gassco.

Løsning
EVRY har samarbeidet med Gassco i flere år og har utviklet applikasjonene Gassco Booking System, Infrastructure Data Collection og Gassco Maintenance Planning. EVRY er i dag ansvarlig for drift, forvaltning og videreutvikling av disse applikasjonene, som er sentrale for Gasscos operasjoner. Applikasjonene er basert på WebLogic.

Gassco Booking System
Det er godt over 40 såkalte «skipere» som eier gassen og ønsker den distribuert fra Nordsjøen til kontinentet. Disse må booke kapasitet for distribusjon, noe som gjøres via applikasjonen Gassco Booking System. Løsningen har en brukervennlig portal som fungerer som en «nettbutikk» for booking av kapasitet. Applikasjonen er spesialutviklet og har gjennomgått flere videreutviklingsrunder siden lansering.

Løsningen har høy kompleksitet og inneholder mye konfidensiell informasjon. Med en PKI-løsning gis det høyeste sikkerhetsnivå, og det tilrettelegges dermed for trygg «netthandel». Årlig bookes det kapasitet for gass til en verdi av 230 milliarder kroner.

 – Gassco transporterer hvert døgn gass for cirka 700 millioner kroner og systemene må fungere tjuefire timer i døgnet, sju dager i uka. Vi har et meget god samarbeid med EVRY som yter god service og har et stort eierskap til denne løsningen. EVRY er ansvarlig for drift, forvaltning og videreutvikling. Det utføres nå en større jobb for å ytterligere forenkle brukergrensesnittet i det vi mener allerede er verdens beste løsning i sitt segment, sier Olsen.

Infrastructure Data Collection
Det er et stort behov for å samle inn informasjon tilknyttet distribusjonen av gass. Dette blant annet for å kunne analysere data for fremtidig transportplanlegging. Dette gjøres gjennom analyse- og planleggingssystemet Infrastructure Data Collection

Gassco Maintenance Planning
Det er viktig at gass-strømmen reduseres minst mulig ved planlagt vedlikehold eller tilkobling av nye plattformer eller rørledninger. For optimal planlegging av dette benyttes applikasjonen Gassco Maintenance Planning. Dette planleggingsverktøyet sikrer at det alltid er plattformer som kan levere den gassen markedet etterspør.


Gevinster
Millioner av mennesker er avhengig av at Gassco leverer gass til rett tid, med rett kvalitet og med rett mengde. De tre applikasjonene EVRY har vært med å utvikle, og nå forvalter og videreutvikler, er helt avgjørende for at Gassco skal kunne levere på disse kravene.

– EVRY kjenner både oss og vår bransje meget godt. Selskapet løser oppdrag tilknyttet våre applikasjoner effektivt og med høy kvalitet. EVRYs løsninger bidrar til at Gassco oppfyller sine forpliktelser som transportør av gass til Europa. Våre oppgaver er ikke bare av nasjonal, men av internasjonal betydning, sier Olsen.  

– EVRY har høy forretningsforståelse og innfrir våre forventninger når vi kommer med nye krav og endringsønsker. EVRYs ressurser har høy kompetanse, høy servicegrad og rette innstillinger. Vi er godt fornøyd med det eierskapet selskapet har til våre løsninger, og hvordan de driftes, forvaltes og videreutvikles, sier Olsen.

– Gassco har et viktig samfunnsoppdrag og vi er stolte av å kunne bistå dem med deres løsninger. EVRY jobber målbevisst med å hjelpe kunder med å realisere digitale gevinster gjennom utvikling, effektiv drift, modernisering og innovasjon av applikasjoner. Vi er svært opptatt av å tilby kostnadseffektiv drift og forvaltning, slik at midler kan allokeres til videreutvikling av applikasjonene, sier Tom-Erling Hendriksen, Vice President, Oil&Gas i EVRY.

– Gjennom moderne applikasjonsforvaltning får man økt kvalitet, bedre kontroll, reduserte kostnader og et bedre fundament for innovasjon. Som et ledd i vår applikasjonssatsning har vi lansert konsernprogrammet «Application Advantage», som skal styrke vår evne til å skape digitale fortrinn for våre kunder, legger Hendriksen til.

Totalleverandør
EVRY er i tillegg til det forretningskritiske bookingsystemet også tungt inne på klassiske kontorapplikasjoner som SAP. Her ivaretas alle deler av løsningen fra drift til vedlikehold, oppgraderinger, utvikling og innovasjon. EVRY er på vegne av Gassco ansvarlig for Eye-Share som er en løsning for fakturagodkjenning inn mot SAP, der fysiske fakturaer digitaliseres og mates inn i løsningen. EVRY er også ansvarlig for drift, forvaltning og utvikling av Lotus Notes.

– EVRY har også dyktige folk innen kontorstøttesystemer som SAP. De er flinke til å ta sertifiseringer og bygge dokumenterbar kompetanse. Vår erfaring er at dette gjør at det blir mindre feil og bedre leveranser, sier Olsen.