Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Outsourcing av drift og servicedesk

Et konsern som Fagerhult, som er i vekst og ekspanderer globalt, trenger standardiserte IT-rutiner for å kunne sikre driften ved de mange virksomhetsstedene. Dessuten var det behov for en utvidet servicefunksjon for kundene rundt om i verden.

– Vi ønsket å redusere sårbarheten. Vi hadde i og for seg vår egen dyktige IT-avdeling, men det innebar også at IT-løsningene bare fantes hos noen få personer, sier Kenneth Hellman, CIO ved Fagerhults Belysning.

– Dessuten ville vi sørge for at vår servicedesk fungerte døgnet rundt med tanke på vår globale virksomhet.

Løsningen som EVRY presenterte, var en outsourcing av Fagerhults drifts-IT samt servicedesken.

– Etter et omfattende og dyptgående analysearbeid kunne vi presentere en outsourcingløsning som innebærer økt sikkerhet og trygghet for Fagerhult, kommenterer Mattias Holmberg ved EVRY.

– Vi overvåker IT-systemet og sørger for at kundeservice kan holde åpent døgnet rundt. Løsningen innebærer også at Fagerhult kan ha egne lokale løsninger, men at vi utvikler standardiserte manualer og rutiner for det sentrale driftssystemet, noe som underletter Fagerhults fortsatte vekst og utvikling.

– Vi får redusert sårbarhet når det gjelder den viktige IT-driften takket være sikker og trygg overvåking, samtidig som IT-rutinene standardiseres, oppsummerer Kenneth Hellman.

– Dessuten får vi en servicedesk som fungerer 24:7, og ikke minst tilgang til EVRYs samlede IT-kompetanse, som kan føre oss videre inn i fremtiden.

Fagerhult er Nordens største belysningskonsern med produksjon og salg av profesjonelle belysningssystemer over hele verden. For å bedre effektiviteten i sin IT-drift og servicedesk valgte de en outsourcingløsning fra EVRY.