Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Implementering av samhandlingsløsning basert på Office 365

Expert har en visjon om å være verdens mest kundevennlige butikk. Sentralt for å lykkes med dette er hyppig og effektiv informasjon og kommunikasjon mellom Expert sentralt og de ansatte i butikkene.

Til det valgte de en allsidig samhandlingsløsning basert på Office 365 og EVRYs unike adopsjonsmetodikk.Vi trenger å kunne kommunisere hyppigere og mer effektivt med våre butikkmedarbeidere». Dette var utfordringen HR-direktør Morten Hovland i Expert fikk av kjededirektøren for en tid tilbake.

2700 medarbeidere i butikker i Norge, Danmark og Finland, 160 medarbeidere ved administrasjonen på Gjelleråsen utenfor Oslo og medarbeiderne på lageret i Sverige – alle trengte en felles samhandlingsplattform.

Flere tjenester ble evaluert, og etter å ha vært innom både Google og Facebook, falt valget til slutt på Microsoft Office 365. Dette fremsto som en komplett plattform som dekker Experts mange ulike behov, samtidig som Microsoft viste stor investeringsvilje i plattformen.

En SMART løsning
Basert på EVRYs Microsoft-baserte SMART-portefølje blir flere løsninger implementert:

Yammer blir hovedkommunikasjons-kanal mellom administrasjon og butikkmedarbeidere. Her blir alle holdt oppdatert om hva som skjer, og -suksesshistorer og tips mm. kan deles mellom alle.

Skype for Business skal benyttes mellom administrasjon og varehus-sjefer, og av medarbeidere på reise eller hjemme-kontor. På sikt vil alle møterom få AV-utstyr som er kompatibelt med Skype.

Office 365 og SharePoint skal benyttes av team som jobber på felles prosjekter og oppgaver. Med denne løsningen får de både felles mailboks, arbeidsrom, notatbok i OneNote
og kalender.

I stedet for et tradisjonelt intranett har Expert AS valgt en såkalt ”Launchpad” i Office 365. Dette er en startside med visuelle moduler (”tiles”) som gir oversikt og link til sentrale løsninger og systemer.

Expert benytter i stor grad såkalt ”fjernledelse” mot varehussjefer og butikkmedarbeidere. I denne forbindelse vil Office Video bli benyttet både til opplæring og generell informasjonsdeling.

UseIT brukeradopsjon
I tillegg til at teknologien må fungere er brukeradopsjon en åpenbar suksessfaktor ved implementering av løsningen.

Expert har en kultur for løpende implementering av nye rutiner og teknologier i organisasjonen. Dette innebærer god forankring hos ledelsen, god informasjon og grundig opplæring både av superbrukere og medarbeidere forøvrig. Sammen med EVRYs SMART-metodikk for bruker-adopsjon, UseIT, har dette lagt grunnlaget for reell nytteverdi i organisasjonen.


Mange små skritt
For å sikre at teknologien fungerer som den skal, blir alle deler testet i en pilotfase før full utrulling i organisasjonen. «Vi skal ta i bruk mange tjenester på Office 365 plattformen, men tar små skritt på veien, sier prosjektleder og leder for IT-applikasjoner i Expert Vegard Myrland. I tillegg tenker vi enkelhet i forhold til implementering av løsningene. Vi valgte EVRY som leverandør fordi vi følte at de var med oss på denne tankegangen. De møtte oss på ideen om at dette ikke er et tradisjonelt samhandlingsprosjekt med SharePoint som utgangspunkt, men et prosjekt basert på hele Office 365-plattformen».

Relaterte tjenester

SMART Productivity

SMART Productivity

Med SMART får virksomheten raskt god nytte av de avanserte samhandlingsløsningene i Office 365 og SharePoint.

Les mer