Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Driftsansvar for 20 millioner NTB-bilder

I april 2016 ble NTBs bildebase flyttet til EVRYs datasentre på Gjøvik. – I en mediebransje som aldri hviler, må vi velge løsninger som alltid fungerer, sier IT-sjefen i NTB.

 

Kritisk tidsfaktor

NTB scanpix er landets største leverandør av bilder, video, nyhetsgrafikk og annet visuelt innhold. Databasen inneholder rundt 20 millioner bilder, med kontinuerlig tilvekst fra NTBs egne fotografer og mer enn 80 andre leverandører over hele verden. IT-sjef Nils Tveten forteller at opptil 30.000 nye bilder kan komme inn i databasen i løpet av et hektisk nyhetsdøgn, bilder som umiddelbart skal gjøres tilgjengelig for kundene. - Norske redaksjoner og mediehus er de største kundene våre. Tiden fra fotografen har trykket på utløseren til bildet er tilgjengelig i databasen vår, er kritisk. Våre egne fotografer laster gjerne opp bildene sine automatisk til bildebasen vår, der de redigeres og gjøres tilgjengelig på minutter. Når viktige eller dramatiske hendelser skjer, forventer kundene våre umiddelbar tilgang til bilder, sier Nils Tveten.

Stort volum: IT-sjef Nils Tveten i NTB konstaterer at 20 millioner bilder fra NTB scanpix er tilgjengelig for kundene hvert sekund av døgnet. (Foto: Egil Smalberget)

Vellykket flytting og drift

Som følge av endringer i Schibsted IT ble NTB nødt til å vurdere alternative driftsløsninger våren 2016. IT-sjefen forteller at de via IBM raskt kom i dialog med EVRY. – Det var en løsningsorientert dialog fra første stund, og vi fikk tillit til at EVRY både kunne gjennomføre flytteprosjektet for to uavhengige datarigger, og tilby datasentertjenester med infrastruktur og sikkerhet i tråd med kravene våre, opplyser han. Mange av IT-løsningene er utviklet av NTB gjennom en årrekke, i stor grad basert på Linux-teknologi. Tveten forteller at tilgangen på blant annet Linux-kompetanse fra EVRY har bidratt til en vellykket gjennomføring. – EVRY stilte solide ressurser til rådighet, noe som var avgjørende for å gjennomføre prosjektet på tilmålt tid. Det var umulig å unngå en viss nedetid i forbindelse med selve flyttingen, og det oppsto mindre hendelser som vi ikke var forberedt på. Likevel kom hele løsningen raskt i drift fra to fysisk adskilte lokasjoner, der det foretas kontinuerlig speiling av alle data mellom to SAN-løsninger. Fra EVRYs datasentre er alle våre bilder, grafikk, videoklipp og nyhetsmeldinger nå tilgjengelig for kundene våre hvert eneste sekund av døgnet, forteller en fornøyd IT-sjef hos NTB.

(Foto: NTB)

Sikker drift frem mot teknologiskifte

EVRY ble valgt som prosjektansvarlig for flyttingen, driftsansvarlig for løsningen og også som leverandør av backup-tjenester, det siste i konkurranse med flere internasjonale selskaper. Hos NTB er de godt fornøyd med at hele driftsansvaret nå ligger hos landets største IT-driftsleverandør. – Erfaringene etter et par måneders drift er gode, og det var avgjørende for oss å finne en løsning som sikrer høy tilgjengelighet og forutsigbare kostnader i et toårsperspektiv. Vi sikter mot et teknologiskifte i 2018, og arbeider med ulike teknologivalg og scenarier for dette. Målsettingen for prosjektet var å sikre en driftssituasjon på høyde med den vi opplevde i Schibsted IT. Resultatet er at vi faktisk opplever enda bedre stabilitet enn tidligere, samtidig som vi har en nær og god dialog med driftspartneren og vet at vi hele tiden har tilgang på nødvendig infrastruktur og kompetanse, avslutter Nils Tveten i NTB.

Fakta om NTB

NTB er landets største leverandør av innholdstjenester i tekst, bilder, video og grafikk til norske medier. NTB tilbyr også en lang rekke tjenester som distribusjon av pressemeldinger, produksjon av ferdigsider, bildelagring og språkkurs. NTB er organisert i forretningsområdene NTB nyheter, NTB scanpix, NTB tema og NTB info. NTB eies av norske medier i fellesskap og har ingen bindinger til norske myndigheter. Mediebasen NTB scanpix består av rundt 20 millioner bilder og tilbys til mediehus over hele verden.