Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Med innleid nettverk frigjør BoligPartner tid og ressurser

BoligPartner er en ledende leverandør av ferdighus og hytter med 13 egeneide avdelingskontorer og 60 forhandlerdrevne salgskontorer over hele Norge. Organisasjonen inkludert forhandlere har over 460 medarbeidere og vokser raskt. Nettverksløsningen holdt tidligere ikke helt tritt med utviklingen.   

De forskjellige kontorene hadde et komplekst oppsett med kabling og utstyr som gjorde det vanskelig å finne årsaken til feil som oppsto, sier økonomidirektør Arnt Helge Høyem.

Høyem var tidligere også ansvarlig for IT-drift og forteller at selskapet aldri har hatt ønske om å ha en egen IT-avdeling. 

Vi har gjennom mange år hatt en avtale med EVRY om drift av blant annet ordresystemer og CRM-løsning. Da vi etterhvert vokste ut av den opprinnelige nettverksløsningen var det derfor naturlig å få en gjennomgang. Det viste seg at både utstyr og nettverksstruktur var alt annet enn optimalt. Det å basere seg på å leie inn en komplett nettverksløsning som en tjeneste fremsto som det smarteste.

Kristin Hegsvold, kundeansvarlig hos EVRY har vært involvert i prosessen hos BoligPartner fra starten. 

Da vi inngikk avtalen med Boligpartner i mars 2016, styrte avdelingskontorene sitt eget oppsett av utstyr og nettverk. Med begrenset IT-kompetanse på de ulike kontorene, opplevde brukerne ofte at applikasjoner gikk tregt eller hang, og de slet med å finne ut hvor problemene lå.


Ferdig driftet og vedlikeholdt

EVRY og BoligPartner ble ut fra en helhetsvurdering enige om at Network as a Service var den mest hensiktsmessige løsningen for fremtiden. BoligPartner kunne komme til «dekket bord» bestående av en ferdig driftet og vedlikeholdt nettverksløsning, kontinuerlig tilpasset behovet.

For EVRY var første oppgave å kartlegge eksisterende nettverk og utstyr på avdelingskontorene, for deretter å implementere tjenesteleveranser gjennom Network as a Service. 

Grundig behovsanalyse

Vi startet med hovedkontoret i Hamar og tok deretter for oss hvert av de 14 avdelingskontorene, forteller Hegsvold i EVRY.

Vi utførte en grundig kartlegging av behov og foretok dekningsprøver av det trådløse miljøet. Deretter produserte vi et løsningsdesign og en utstyrsliste, og definerte i detalj hva som måtte gjøres av elektrikerarbeid på de ulike kontorene. 

Etter en ryddeprosess som tok 4-5 måneder, har EVRY nå kontroll på alt nettverksutstyr, fra hver enkelt trådløs ruter og helt inn til serverne ved EVRYs datasenter på Gjøvik. 

Ved nyansettelser legger vi selv inn nye brukere i EVRYs portal, forteller Høyem.

Avhengig av brukerens rolle blir tjenestene og en ny arbeidsplass etablert i løpet av kort tid. 

Fokus på strategisk IT

IT er løftet flere hakk opp hos Boligpartner.

Vi har ansatt en IT-sjef som har et strategisk perspektiv, forteller Høyem hos Boligpartner.

Når vi nå leier hele nettverksdriften fra EVRY, klarer vi oss helt uten intern IT-teknologikompetanse. Vår nye IT-sjef vil ha et overordnet strategisk blikk, blant annet på vår CRM-satsing. Dermed kan vi konsentrere oss om våre dyktige ingeniører som tegner hytter og hus i et raskt voksende marked, avslutter Høyem.


Om Network as a Service

«Network as a Service» er en løsning der nettverksdrift i sin helhet leies som en tjeneste. Her overtar EVRY hele livssyklusløpet for både nettverk og endeutstyr: Design, etablering, drift, overvåking, optimalisering, proaktiv service og oppfølging.
På denne måten kan IT-kompetansen fokusere på strategisk anvendelse av digital teknologi, mens EVRY tar ansvar for dag-til-dag drift av nettverket.

Mer informasjon om tjenesten finner du her. 


Besøk BOLIGPARTNER PÅ WWW.BOLIGPARTNER.NO

Network as a Service 4.mai

Bli med på webinar 4. mai kl 8.30. Med Network as a Service ivaretar EVRY hele livssyklusløpet for kundens nettverk og enheter: design, etablering, drift, overvåking, optimalisering, proaktiv service og oppfølging.

Les mer
EVRY_GI-688024841.jpg (Small).jpg

Relaterte tjenester

Network as a Service

Network as a Service

Med NaaS ivarter vi hele livssyklusløpet for kundens nettverk og enheter.

Les mer
Client as a Service

Client as a Service

Med CaaS får virksomheten fleksibel, sikker og rimelig klientadministrasjon

Les mer