Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Workplace i BKK

      

BKK er et av Norges ledende selskaper innen utvikling av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. I tillegg er selskapet Vestlandets største produsent av vannkraft. Workplace knytter medarbeiderne tettere sammen.

   

BKK produserer, omsetter og distribuerer fornybar energi. Selskapet er også en stor aktør på fiber og fjernvarme, og har et eget entreprenørselskap. Selskapet hadde behov for en digital arena der selskapets ansatte kunne møtes for å dele og diskutere på tvers av avdelinger og geografisk plassering. Valget falt på Workplace by Facebook, som ble introdusert gradvis i organisasjonen. Fra midten av mars 2018 hadde alle ansatte tilgang, og etter bare to uker var 9 av 10 ansatte brukere av kommunikasjonsløsningen.

- Vi har store forventninger til at dette skal bidra til bedre samhandling, og det gir lederne våre en bedre mulighet til å være synlige overfor medarbeiderne sine, også når man ikke møtes daglig, sier Anna Silje Oanæs Andersen, seksjonssjef for Kommunikasjon i BKK.

- Workplace engasjerer og har lav brukerterskel, også for de som ikke bruker Facebook, og vi ser allerede nå at mange av medarbeiderne aktivt deler informasjon og erfaringer på tvers av selskaper og geografi, tilføyer Andersen.

Aktiv og engasjert konsernledelse
Innføringen av Workplace i BKK var godt forankret i konsernledelsen, som også var en sentral del av den begrensede gruppen som var først ute med å prøve ut løsningen.

Samtidig med utvikling av retningslinjer for bruk, oppretting av grupper og gjennomgang av personvern og ikke minst sikker pålogging, brukte pilotgruppen Workplace aktivt for å fange ideer og diskutere problemstillinger.

- En forutsetning for å skape engasjement i Workplace er at ledelsen, helt fra toppen av, selv engasjerer seg og går foran med et godt eksempel, understreker Andersen

Endringsprosess
Workplace sin suksess i bedrifter tilskrives ofte enkelt og intuitivt grensesnitt. BKK og andre selskap har imidlertid fått mye igjen for å planlegge nøye innføring av den nye kommunikasjonsplattformen.

En viktig suksessfaktor var arbeidet med godt og relevant innhold i grupper før alle brukerne ble invitert inn. På denne måten kunne brukerne enkelt se hvordan løsningen er tenkt brukt, og man kunne enkelt ta del i allerede pågående diskusjoner eller opprette egne.
Nye kommunikasjonsformer og sosiale medier handler mindre om selve teknologien, men mer om hvordan selskaper selger inn og rigger organisasjonen for nye måter å samhandle på.

- I arbeidet med å innføre Workplace var det nyttig å ha med EVRY som en samarbeidspartner. De har erfaring med Workplace fra en rekke virksomheter, og det gav oss et godt utgangspunkt for å gjøre dette på en god måte, sier Øistein Smith-Strøm, som var prosjektleder for innføring av Workplace i BKK.

Lær mer om Workplace by Facebook!

Workplace by Facebook er en løsning for informasjonsspredning, kompetanse og meningsutveksling på arbeidsplassen.

Les mer
EVRY_JNR_plap586m698254.jpg %28Medium%29.jpg

Ja, jeg ønsker mer informasjon om Workplace by Facebook!