Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Økt samhandling og bedre intern informasjonsflyt med SMARTPoint

Økt samhandling og bedre intern informasjonsflyt er gevinsten for entreprenørselskapet Betonmast etter at de rullet ut SMARTPoint fra EVRY som samhandlingsløsning.

Betonmast er et av Norges mest hurtigvoksende entreprenørselskap. Etter oppstarten in 2006 har de hatt sterk vekst. På kort tid har de bygget opp et sunt og solid konsern med gode resultater.

Betonmast driver sin virksomhet innenfor et bredt prosjektspekter for private og offentlige byggherrer. De dekker de fleste større markedene i Sør-Norge, fra Østfold via Bergen til Trondheim samt i Sverige. Av 16 datterselskaper er 14 rene entreprenør- eller byggmesterforretninger, mens ett driver innen eiendomsvirksomhet og ett innen byggservice.

Sterkt konsern. Lokalt fokus
Betonmast har som mål å være ledende lokalt. Deres grunntanke er at all entreprenørvirksomhet er lokal business. Styrken til Betonmast er evnen til å dele og hente kompetanse fra hverandre.

Betonmast er nå rundt 900 medarbeidere, og omsatte i 2014 for ca 3 milliarder.

Utfordringer
Med så mange datterselskaper og regionale kontorer kan samhandling og kommunikasjon være en utfordring. Betonmast skal være ledende lokalt og dra nytte av intern bedriftskunnskap for å lykkes. De hadde derfor behov for en løsning som støtter opp mot denne strategien.

Betonmast hadde også en del manuelle prosesser som de ønsket å automatisere. Et av disse områdene var styrings-/kvalitetssystem knyttet til prosjektene de utfører.

Hvorfor EVRY
EVRY har et av Norges beste SharePoint miljøer og skjønner både utfordringene og verdien i intern samhandling for å kunne lykkes. I likhet med Betonmast har EVRY også et mål om å være best i lokale markeder og da er det utrolig viktig å ta med seg kunnskap fra hele konsernet ut til våre kunder. EVRY har lang erfaring med samhandlingsprosjekter og har levert både store og mindre løsninger i SMB-markedet. EVRY kunne tilby Betonmast en løsning som var både kostnadseffektiv og tilpasset deres behov.

Løsning
Betonmast ønsket å komme i gang med en samhandlingsløsning på kort tid. De ønsket å benytte en standard plattform med mulighet for videreutvikling etter behov. SMARTPoint ble valgt fordi den bygger på Microsoft SharePoint og kunden kommer raskt i gang, med mulighet for tilpasninger.

Med SMARTPoint har vi lagt våre beste erfaringer til grunn når vi har utviklet en installasjonspakke for SharePoint. Vi har samlet erfaringer fra SharePoint-implementeringer hos en rekke kunder i flere bransjer og laget det vi kaller «en god start».

Verdi
Løsningen har bidratt til økt samhandling og bedre informasjonsflyt internt. Betonmast har nå en felles plattform for hele konsernet, der kunnskap og informasjon kan deles og bidra til å styrke den interne kulturen.

Når kvalitetssystemet i SharePoint lanseres, vil Betonmast få bedre kontroll på prosjekter og levere høyere kvalitet.

Kontakt meg