Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Bergen Vann implementerer Workplace by Facebook

150 ansatte med ulike arbeidsplasser

Omtrent 150 ansatte i Bergen Vann har arbeidssted på ulike vann- og avløpsanlegg i Bergen og Os. Mange av de ansatte tilbringer også store deler av arbeidsdagen i bilen og bruker mobiltelefonen som verktøy for kommunikasjon. Dette har tidligere gitt en rekke utfordringer innen intern kommunikasjon og formidling av informasjon. Bergen Vann ønsket en løsning som ville oppfylle deres behov for internkommunikasjon og formidling av informasjon på en enkel og effektiv måte på bakgrunn av forskjellige og mobile arbeidsplasser.

 

God kommunikasjon tilpasset Bergen Vann ved hjelp av Workplace

Kunden ønsket å knytte de ansatte tettere sammen på tvers av avdelingsgrenser, organisasjonshierarki og fysiske lokasjoner. EVRY gjorde sammen med Bergen Vann en kartlegging av kommunikasjonsbehov og forretningsverdi ved innføring av Workplace by Facebook. 

EVRY sørget for at alle brukerne var bevisst på de kulturelle betingelsene ved å innføre Workplace ved å bevisstgjøre nøkkelpersoner, verdien av kjøreregler og «beste praksis»-tilnærminger til sosial kommunikasjon.


Fordelen til Workplace by Facebook er at brukergrensesnittet ofte er kjent for ansatte, noe som gjør det enklere å komme i gang. Løsningen er laget for informasjonsspredning, kompetanse og meningsutvikling på arbeidsplassen. Workplace er en egen løsning adskilt fra Facebook og kan akselereres fra din arbeidsflate. Dette gjør at EVRY også kunne løse tekniske utfordringer med sømløs pålogging for brukere slik at terskelen for å ta verktøyet i bruk ble minimal.

 

Knyttet tettere kontakt mellom alle ledd i bedriften

Bergen Vann har nå fått en helhetlig samhandling der informasjon kommer ut til alle ledd i bedriften, uavhengig av avdelingsgrenser, organisasjonshierarki og fysiske lokasjoner. Workplace ble for Bergen Vann en stor suksess fra dag en og under to uker senere hadde mer enn 90% tatt i bruk løsningen. Bergen Vann er glade for at EVRY hjalp til med å tenke nytt og få en flyt i kommunikasjonen som hadde manglet på tvers av alle avdelingene. Astrid Birkeland IT, ansvarlig i Bergen Vann, er veldig fornøyd med både gjennomføring av implementering og resultatet Workplace har gitt bedriften.


«EVRY førte oss trygt gjennom hele prosessen både med hjelp til implementering og opplæring i Workplace by Facebook»


Bedriften sier også at de ser en stor forbedring i rask og effektiv kommunikasjon, spesielt under tilfeller der akutte hendelser forekommer og rask samhandling er viktig. I tillegg er dagligdagse oppgaver som å oppdatere vaktlister lett tilgjengelig, samtidig som de har fått en unik mulighet til å formidle hendelser via bilder og video og ikke bare tekst og tale.

«Det er gøy å se små glimt fra kollegaene sin hverdag, og vi er allerede storfornøyd med løsningen som passer vår bedrift og vår hverdag midt i blinken»