Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Bedre IT-tjenester til lavere kostnader

I en hardt presset olje- og energinæring snur aktørene hver stein i jakten på reduserte kostnader. Det gjelder også hos Apply Sørco, som forventer å redusere IT-kostnadene med 15 til 20 prosent gjennom en driftsavtale med EVRY.

 

Flytter samtlige IT-løsninger

Apply Sørco har tatt del i olje- og gassaktivitetene på norsk sokkel gjennom 30 år, med leveranser av drifts- og engineering-tjenester til ledende operatører. Informasjonsteknologi spiller en kritisk rolle for virksomheten, som har hovedkontor i Stavanger og rundt 650 IT-brukere. I 2014 implementerte de nytt ERP-system, og totalt benytter de 50-60 applikasjoner og et stort antall egenutviklede løsninger og integrasjoner. Når Apply Sørco i løpet av 2016 flytter alle sine IT-løsninger til EVRYs driftssentre, ser IT-sjef Bjørn Inge Markhus det som et betydningsfullt steg for å sikre optimale IT-tjenester også i fremtiden.

- Da styret i 2015 oppfordret selskapets administrasjon til å vurdere ekstern IT-drift, utgjorde kostnadssiden den største motivasjonen. Når vi nå ser hele bildet knyttet til å ekstern drift hos EVRY, er det ingen tvil om at det gir oss konkurransemessige fordeler utover de økonomiske. For det første kan vi konsentrere oss sterkere om egen kjernevirksomhet, videre gir avtalen med EVRY oss en forutsigbar og skalerbar kostnadsmodell, der driften er knyttet til klare SLA-krav. I et marked der oppetid, tilgjengelighet og sikkerhet stadig blir mer kritisk, er det fornuftig å ha en teknologipartner som til enhver tid kan levere oss høy kompetanse og teknologi med riktig ytelse. Skyløsninger vil aktualisere seg i årene fremover, og med overgang til Office365 vil outsourcings-prosjektet være første skritt på denne veien. Når EVRY i tillegg la frem en god løsning på overtagelse av fire IT-medarbeidere, er vi totalt sett svært godt fornøyd med avtalen, sier Bjørn Inge Markhus.

 

Bedre tjenester for brukerne

Avtalen ble inngått i mars 2016, og i løpet av året vil samtlige applikasjoner bli flyttet til EVRYs driftssentre. Kostnader, risiko og muligheter var sentrale elementer i evalueringsprosessen. – Samtlige leverandører i sluttfasen kunne levere tjenester som tilfredsstilte kravene våre, så kostnadssiden ble til syvende og sist avgjørende. Kravet fra styret var å oppnå besparelser på minst 15-20 prosent, og det kommer vi til å oppnå. På toppen av dette kommer tekniske og brukermessige fordeler som tilleggsgevinster, opplyser IT-sjefen i Apply Sørco. Han legger ikke skjul på at det var intern skepsis knyttet til prosjektet. – Det har sammenheng med at vår interne IT-avdeling har levert driftstjenester og support på et høyt nivå gjennom en årrekke. Forhåpentligvis vil brukerne få IT-tjenester av enda høyere kvalitet i fremtiden, inkludert tilgang til nye tjenester. Eksempelvis har vi allerede tilbud fra EVRY om levering av sikkerhetstjenester knyttet til bruk av mobile enheter. Den dagen vi har forretningsapplikasjoner for smarttelefon eller nettbrett og ønsker å trekke disse enhetene inn som en del av IT-infrastrukturen, kan det gjennomføres på kort tid og til en forutsigbar kostnad, sier Bjørn Inge Markhus.

Omstillingsevne

I et globalt marked der aktivitetsnivået svinger i takt med oljeprisen og andre eksterne faktorer, blir evne til skalering og omstilling en viktig suksessfaktor. I desember 2015 vant Apply Sørco en stor vedlikeholdskontrakt med Statoil for ti offshore-installasjoner. Avtalen kan gi behov for å øke antallet medarbeidere for kortere eller lengre perioder, med samtidig behov for skalering av IT-tjenestene. Bjørn Inge Markhus er ikke i tvil om at dette vil være lettere å gjennomføre med en ekstern driftspartner på IT-siden. - Da er det verdifullt å kunne skalere IT-tjenestene raskt til en fast definert kostnad, uten å måtte tenke på serverkapasitet og tekniske løsninger, sier en fornøyd IT-sjef hos Apply Sørco.

 

Om Apply Sørco

Apply Sørco har vært en betydelig aktør I det norske offshoremarkedet siden starten i 1979. Selskapet leverer operasjonell støtte, engineering og vedlikehold samt EPCIC tjenester med focus på oppgradering og effektivisering av on- og offshore olje- og gassinstallasjoner. 
http://www.applysorco.no/