Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Full oversikt over kommunens pengebruk

Da Alta kommune gikk over til Unit4 ble funksjonene fra tre systemer samlet i en løsning. Det ga regnskapssjef Gunvor Isaksen full oversikt og kontroll på kommunens pengesekk.


Alta kommune hadde en gammel økonomiløsning som var delt inn i tre systemer; ett for økonomi, ett for fakturering og ett for lønn. Samlet rapportering krevde dermed stor grad av manuelt arbeid. Kommunen øn­sket derfor å erstatte dette med et moderne og brukervennlig økonomi-styringsverktøy som var fleksibelt og som lett kunne kobles opp mot andre systemer uten for store kostnader.

- I en kommune utgjør lønn 70-80 prosent av det totale budsjettet. Det sier seg selv at det er helt nødvendig å ha god kontroll på dette området, sier regnskapssjef Gunvor Isaksen.


Alta kommune valgte å implementere Unit4 Business World. Systemet oppgraderes og utvides jevnlig for å utnytte alle mulighetene som finnes i Unit4.

 Gevinstene:

  • Det er enkelt å hente gode økonomidata på det nivået man til enhver tid ønsker.
  • Økonomiavdelingen kan gi oppdaterte månedlige statusrapporter til virksomhetslederne. Lederne kan også selv hente ut oppdatert informasjon om egen virksomhet.
  • Unit4 er lett å integrere mot andre systemer i kommunen. Dette bidrar til effektive og lønnsomme økonomirutiner for ulike
  • kommunale fagsystemer for blant annet skole, barnehage og kommunale avgifter.
  • Forfalte fakturaer som tidligere ble purret manuelt, blir nå automatisk overført til ERP Innfordring innfordringsverktøy. Dette innebærer en betydelig effektivisering og innsparing, ved at alle fakturaer blir fulgt opp.
  • Detaljert input gir detaljerte økonomirapporter, og bidrar til at Unit4 fungerer som et godt styringsverktøy.

- For min del er forskjellen som natt og dag. Takket være Unit4 vet jeg at jeg har full kontroll over kommunens pengesekk, ned til siste desi­mal. Jeg jobber dessuten mye mer effektivt. Vi har også fått frigjort tid til å påta oss nye oppgaver, blant annet mottak av leverandørfakturaer, sier regnskapssjef Gunvor Isaksen.


Om Alta kommune:
Alta kommune har omlag 1 500 ansatte, 18 500 innbyggere og en god del tilreisende skoleelever og studenter. Alta er et utdannings-og kommunikasjonssenter med blant annet høgskole og stam­lufthavn (trafikknutepunkt). www.alta.kommune.no

Relaterte tjenester

UNIT4 BUSINESS WORLD (UBW)

Unit4

EVRY tilbyr en komplett ERP-løsning til offentlig og privat sektor basert på Unit4 Business World.

Les mer
SAP Applikasjonstjenester

SAP Applikasjonstjenester

Våre konsulenter hjelper deg med strategiske og prosessorienterte valg som bidrar til å ta frem standardiserte SAP-løsninger.

Les mer
Microsoft Dynamics 365 Operations

Microsoft Dynamics 365 Operations

Dynamics 365 Operations gir virksomheten din en komplett og fleksibel forretnings- og finansløsning for små og mellomstore bedrifter. Dynamics 365 forenkler bestilling, salg, fakturering og rapportering fra dag en.

Les mer
Oracle ERP-løsninger

Oracle ERP

EVRY har et av Norges ledende Oracle-miljøer. Våre konsulenter har lang erfaring og bred kompetanse på Oracle-teknologi.

Les mer
Spektra MPS

Spektra MPS

Spektra MPS er et komplett system for material- og produksjonsstyring for SMB-markedet.

Les mer

Interessert i mer informasjon?