Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

ALLSKOG helt i skyene!

Da Eirik Wean tiltrådte som IT-sjef i skogeierforeningen ALLSKOG, var det med et klart ønske om å modernisere IT-tjenestene. IT-løsningene de hadde brukt i mange år var utdaterte, og løste hverken dagens eller morgendagens behov. 


–De eksisterende løsningene våre krevde relativt mye support, noe som la beslag på betydelige ressurser både hos oss og EVRY, forteller Wean.
–Samtidig var implementeringstiden en begrensning i forhold til å lansere nye tjenester, og dermed var det naturlig å se seg om etter alternativer.


Inhouse eller outsourcing? 

ALLSKOG evaluerte en rekke alternativer før valget falt på en skybasert løsning.
– Vi vurderte både å fortsette med outsourcing hos en driftspartner, satse på egne løsninger inhouse - eller gå for en skybasert løsning, forteller Wean. 

Det siste fremsto som det mest fremtidsrettede, fordi det gir økt fleksibilitet og skalerbarhet samtidig som innføringen av nye tjenester blir enklere. – Som andre bransjer endrer også skogbruksnæringen seg raskt. For å møte disse endringene er det viktig å kunne levere produktivitetsøkende tjenester raskt, og uten  store investeringer. Spørsmålet var om organisasjonen var klar.

Cloud-Ready?
Wean og ALLSKOG tok kontakt med EVRY for å få en analyse av mulighetsrommet med en skybasert løsning, og i hvilken grad organisasjonen var "Cloud-Ready".   

– Med grunnleggende kjennskap til driftsmiljøet i ALLSKOG gjorde vi en analyse av behov og muligheter i en løsning basert 100% på Microsoft Azure, forteller Alf Håvard Iversen i EVRY.   

– Gjennom vår Cloud Readiness-prosess konkluderte vi sammen med Wean og hans medarbeidere at Azure var en fornuftig vei å gå. 


Trygg overgang til Azure

Da avgjørelsen om en full overgang til Microsofts skytjeneste Azure var tatt, sørget EVRYs konsulenter for at flytteprosessen skjedde uten at det påvirket den daglige driften. Prosessen var nøye gjennomtenkt, og gjennomføringen skjedde som planlagt.

Servere internt hos ALLSKOG og ved EVRYs driftssenter ble erstattet med Azurebaserte tjenester, inkludert virtuelle maskiner og all overvåking. Samtidig gikk organisasjonen over på Office 365, noe som blant annet gjorde at servere som tidligere kjørte mail, SharePoint og Skype for Business ble overflødige.

Enklere hverdag for brukerne
– Etter flytteprosessen ligger mesteparten av våre forretningskritiske IT-løsninger i Azure, sier Wean.   

– Office-programmer, SuperOffice, Visma, diverse kartverktøy og andre applikasjoner er lett tilgjengelig uansett hvor brukerne befinner seg. Hastighet og stabilitet er like bra eller bedre enn tidligere, og det er ikke lengre skepsis til å ha dataene i skyen.

Klargjøring av PCer og oppgradering av applikasjoner går mye raskere
Nye PCer blir nå enkelt logget på Azure AD/Intune slik at de raskt får lastet ned riktig programvare. –Dette er et av områdene som går  raskere og enklere med  den nye skybaserte løsningen, forteller Wean.

– Det samme gjelder distribusjon av ny eller oppdatert programvare til brukerne. Tidligere måtte brukerne lete seg frem til riktig versjon, mens det nå skjer helt automatisk. Mobilapplikasjoner blir automatisk oppdatert via Microsoft Intune. Applikasjoner og policyer blir automatisk distribuert ut i fra hvilken rolle den enkelte brukeren har.  

Mer tid til utvikling av nye tjenester
En av de viktigste gevinstene er at den skybaserte løsningen frigjør tid slik at Wean og kollegaene kan fokusere på utviklingsprosjekter: – Vi er nå i gang med å utvikle nye tjenester, blant annet en iPad-basert kontraktsløsning for bruk ute i skogen, videreutvikling av beslutningsstøttesystemer og et nytt timeføringssystem som vil gi oss bedre oversikt og kontroll. Vi vurderer også å ta i bruk Microsoft PowerApps som vil muliggjøre helt nye måter å jobbe på i felt, avslutter Wean.

Les mer om Azure og hvordan vi i EVRY kan hjelpe dere med skytjenester her

 


Om ALLSKOG

ALLSKOG er et skogeiersamvirke som eies av og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms. Selskapets formål er å arbeide for eiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. ALLSKOG har høy kompetanse innen alle skogtjenester en skogeier trenger. Selskapet har ca 100 ansatte totalt, og omsetter for ca 1 mrd kroner med en markedsandel på 83 % i sin geografi. Selskapet er eid av 7700 skogeiere som gjennom 84 lokale skogeierlag utgjør eierorganisasjonen i selskapet. Selskapet har også fire datterselskaper; ALLSKOG BIO, Nord Energi, Din Tur og WoodNor.

Mer informasjon om ALLSKOG på www.allskog.no

Relaterte tjenester

Microsoft Azure ivaretar dine investeringer i Microsoft-miljø

Microsoft Azure ivaretar dine investeringer i Microsoft-miljø

Microsoft Azure passer spesielt godt for kunder som har mye utvikling investert i Microsoft-miljøer, og som ønsker å kapitalisere på denne investeringen når de tar steget ut i skyen.

Les mer
Skype for Business

Skype for Business

En kommunikasjonsløsning som inneholder det du trenger av kommunikasjonskanaler for en effektiv jobbhverdag.

Les mer
Business Collaboration

Business Collaboration

Samhandling skaper entusiasme og inspirasjon. Entusiasme og inspirasjon gir økt produktivitet.

Les mer
SharePoint

SharePoint

SharePoint kan stort sett brukes til hva som helst der man har behov for å strukturere opplysninger og håndtere roller.

Les mer