Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Student eller nyutdannet?

EVRY har kunder innen de fleste bransjer og markeder. Vi har blant annet store kundegrupper innen bank og finans, kommuner og statlig sektor, helse og industri. Blant annet har vi laget den elektroniske valgløsningen, og e-resept som gjør at legen kan sende resepten direkte til apoteket.

EVRYs bredde gjør at du har store muligheter for ulike karriereveier.

Hvem ser vi etter?
De nyutdannede hos EVRY har ulik bakgrunn,men felles for dem alle er at de har høyere utdannelse med gode karakterer. Som person bør du være nysgjerrig, like utfordringer og ha fokus på innovative løsninger. Har du i tilegg noe du brenner for eller du har vært en bidragsyter i ditt studiemiljø, synes vi dette er positivt.

Kickstart for nyansatte
Alle våre nyansatte blir godt tatt hånd om.Vi arrangerer egne introduksjonsprogram for alle nyansatte i selskapet. Her får man innblikk i konsernet som helhet, samt en velkomstpakke med informasjon og praktisk utstyr.

Bachelor/Masteroppgave
Ønsker du å skrive din Bachelor/Masteroppgave tilknyttet et prosjekt i EVRY er vi åpne for dette. Send oss en henvendelse , så vil vi ta den inn til vurdering.

Lærlinger
Lærlingeordningen er en del av det norske utdanningssystemet. EVRY er en stor lærebedrift og vi har til enhver tid  lærlinger i ulike avdelinger. Vi ønsker å gi våre lærlinger fagopplæring av høy faglig og teoretisk standard,som vil komme til nytte i videre karrierevalg. ​Dersom du ønsker å søke om lærlingplass i EVRY, skjer dette gjennom Vigo.no

 

Møt oss på Karrieredager

17 Januar Westerdahls, Oslo

24 Januar NTNU, Gjøvik

20 Februar NHH, Bergen

01 Mars, NTNU, Revolvedagen, Trondheim

02 April, NTNU, Trondheim

 

 

Spørsmål om karriere?

Om EVRY

Over en million nordmenn er til enhver tid avhengig av tjenester som EVRY leverer.

Som Norges største IT-selskap har EVRY omfattende leveranser til norsk og nordisk næringsliv, finanssektoren og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektor.