Gå til innhold
Vi er sertifisert PEPPOL Aksesspunkt

Vi er sertifisert PEPPOL Aksesspunkt

Alle statlige virksomheter, og et stort antall private, er tilknyttet et aksesspunkt. Din virksomhet kan bruke aksesspunkt-infrastrukturen til å utveksle handels- og betalingsmeldinger i EHF og PEPPOL BIS-format. Tjenesten ligger som et kontaktpunkt mellom deg og dine kunder og leverandører.

Norsk statlig og kommunal sektor har valgt å benytte PEPPOL aksesspunkt-infrastrukturen til å formidle elektroniske dokumenter; varekatalog, ordre, pakkseddel, bankmeldinger og faktura.

PEPPOL Aksesspunkt er en del av ett åpent og europeisk nettverk for utveksling av forretningsdokumenter. Dette gir din bedrift mulighet også til å effektivisere kommunikasjon med andre europeiske samarbeidspartnere. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er blant de første som har inngått avtale med EVRY om Enhanced Peppol (aksesspunkt for betalingsmeldinger).

EVRY er ett PEPPOL godkjent aksesspunkt og følger Difi sine «best practice» anbefalinger.

PEPPOL Access Point seftified provider

Kom i gang med PEPPOL!