Gå til innhold
Retail Business Strategy

Retail Business Strategy

Strategiutfordringene er viktigere og vanskeligere enn noensinne i en tid der retailbransjen opplever sin største omveltning på flere tiår. Hvordan stemmer forretningsplanen med bedriftens behov for å digitalisere? Bør klassiske KPI-er kompletteres med noen som måler og styrer mot omstilling og endringstakt? Og trenger virksomhetsarkitekturen en gjennomgang nå når tjenester og samhandling i nye økosystem er viktigere enn noen gang?

Med overgripende strategier på plass ser du raskt hvor effektiv virksomheten egentlig og hvordan det leveres i forhold til målene. I hvilken grad er prosessene digitalisert? Flyter de sømløst gjennom bedriftens ulike funksjoner på samme måte som varestrømmene? Effektiv logistikkhåndtering er også noe du bør vurdere. Mange bedrifter sentraliserer lager mens andre håndterer e-handelen via små butikklagre for å komme nærmere kunden og redusere tiden mellom bestilling og levering.

Har du strategien klar?

Den nye virkeligheten er at en god kundeopplevelse ikke lenger bare er en fordel, men et spørsmål om å være eller ikke være. Derfor må du ha oversikt over kunden i alle dimensjoner for å kunne levere en sammenhengende opplevelse og innfri kundeløftet.

Når alle strategier, prosesser og kundeorienterte løsninger er på plass, handler det om å forandre arbeidsrutiner og engasjere de ansatte i frontlinjen. Å gjennomføre digital endringsledelse er nøkkelen til å få maksimal effekt hele veien. Mange bedrifter er gode til å håndtere prosjektene sett fra et teknisk perspektiv, men glemmer selve endringsreisen. Hvordan er det der du jobber?

Våre rådgivere og konsulenter har inngående kunnskap om både retail og logistikk. De kan veilede og gi råd i de store og vanskelige spørsmålene, gjennomføre strategiarbeid og støtte dere underveis i endringsreisen og implementeringen.

Spennende! Jeg vil vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen.