Gå til innhold
Naturressurser

Naturressurser

Skogbruk og trevare – en bransje i vekst

Skog- og trevareindustrien er en av de største næringene i Norden. Det er også en sektor i stor endring med stadig økende global konkurranse og sterke markedskrefter. Effektive forretningsprosesser og IT-løsninger er nødvendig for å holde seg konkurransedyktig. Skal man vinne nye markeder kreves også innovasjon hvor teknologien står sentralt.

EVRY bringer med seg lang erfaring fra mange vellykkede leveranser til skogindustrien gjennom flere år. Vår rolle er å sørge for at du gjør riktige og lønnsomme investeringer i IT og nye teknologier. Dette gjør vi blant annet gjennom å skreddersy effektive IT-løsninger for skogbruksindustrien, med fokus på smarte administrasjonsløsninger, verktøy for planlegging og støtte for mobilitet og arbeid ute i feltet.

Vi hjelper også kundene våre med å utføre effektive råvareinnkjøp basert på teknisk plattform fra vår partner Esri. Sammen med Esri kan vi tilby GIS-tjenester, både som støtte for den operasjonelle virksomheten og for å skape viktig innsikt for å ta riktige beslutninger.

Sammen skaper vi morgendagens teknologiløsninger

Grip de utrolige mulighetene i dag!

Fyll ut skjemaet og vi forteller deg gjerne mer om hvordan vi kan hjelpe bedriften din med å oppnå enda bedre resultater.