Gå til innhold
Forretningsløsninger

Forretningsløsninger

EVRY leverer sak/arkivløsning til mer enn 400 offentlige virksomheter i Norden med mer enn 50.000 daglige brukere, og er med det en av Nordens største leverandør innen dette virksomhetskritiske løsningsområdet.

Public miljøet i EVRY har arbeidet med håndtering av dokumentasjon for offentlig sektor, industribedrifter, banker og helsesektoren i mange år og vi besitter omfattende dokumentfaglige kunnskap. Vi har vært leverandør av sak- og arkivløsninger til offentlig sektor i mer enn 30 år og til privatmarkedet i mer enn 15 år.

Løsningene oppfyller alle lovpålagte krav og er godkjent etter NOARK 5 standarden. EVRY er i dag markedsledende og har mer enn 400 offentlige virksomheter som bruker våre saksbehandlingsløsninger. Våre kunder får dermed mer tid og ressurser til å levere gode innbyggertjenester. Utover dette leverer EVRY dokumentbehandlings- og arkivløsninger til store kunder innen industri, bank, finans og helse.

All offentlig virksomhet er avhengig av fleksible og effektive verktøy som støtter saksbehandling, dokumentproduksjon og arkivering. EVRY er en erfaren samarbeidspartner og pådriver i arbeidet for bedre elektronisk samhandling, og deltar aktivt i prosjekter for offentlige IT-standarder. Vi har deltatt i utforming av viktige standarder som NOARK Webservices, BEST-standarden for sikker samhandling i offentlig sektor, KS XML og Geointegrasjons-standarden.


https://www.informasjonsstyring.no/ kan du lese mer .

Spennende! Jeg vil vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen.

Related Content

This is an introduction to related content.