Gå til innhold
Transport and Mobility

Transport and Mobility

Vi har alltid hatt behov for transport. Dette hundreåret har vi opplevd kommersialisering og effektivisering av tog, buss og andre transportformer. Neste steg er når de forskjellige transporttypene knyttes sammen for å gi en samlet opplevelse. Morgendagens reise inkluderer flere forskjellige synsvinkler. Vi går mot en utvikling der vi benytter oss av flere tjenester og prioriteter opplevelsen. Hele samfunnet påvirkes av nye atferdsmønstre og en digitale utvikling som skaper nye muligheter. Hvordan tilpasser vi oss endringene?

Å reise i dag er mer enn å forflytte seg fra a til b. Reising er en stor del av livene våre, og vi må kunne utnytte reisetiden vår best mulig. Selve transporten må gi merverdi og være en opplevelse. Vi vil reise sikkert, raskt og behagelig.

Merverdi og mobilitet

Så hvordan skaper man egentlig merverdi for sine reisende? Mobilitet er selvfølgelig alfa og omega. De reisende må kunne jobbe eller surfe underveis, så det å ha nettilgang på offentlig transport er i dag nesten en selvfølge. Enten finnes det WiFi eller man kobler seg opp via mobilnettet. Det er med andre ord nødvendig med mer enn som så.

Mange forestiller seg at ny teknologi kommer til å forandre alt. Visjonene blir så grandiose at det ender med at ingenting skjer. Skap heller merverdi for kundene gjennom å gjøre hverdagen enklere for dem og tidsklemma litt lettere å håndtere.

Det kan være små ting som å å hjelp med bagasjen, eller å gjøre det lett for de reisende å handle mat og andre ting de trenger. Eller hvorfor ikke lage en digital guide som hjelper med å finne frem på stasjonen når man kommer til en ny by? Det er en vinn-vinn situasjon.

Vi har lang erfaring med transportbransjen og kan hjelpe deg med alt fra strategier til konkrete løsninger.

Spennende! Jeg vil vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen