Gå til innhold
Supply Chain Excellence

Supply Chain Excellence

Kundene vil ha rimelige produkter og tjenester med effektiv service og levering. Din leveringskjede må derfor leve opp til kundenes ønsker. Med riktige verktøy hjelper vi deg til å bli mer kostnadseffektiv og transparent.

Jobber du med detaljhandel? Da vet du at marginene er små, samtidig som leie og andre kostnader stiger. De små marginene krever høy omløpshastighet på varelageret, som i sin tur stiller krav til pålitelig og sanntidsbasert informasjon. Forbrukernes krav til bærekraft og sosialt ansvar har også ført til at detaljhandelen enkelt og transparent må kunne redegjøre for sine leverandørers policy og forretningsdrift.

Et godt forretningssystem og effektiv lagerhåndtering er avgjørende for at du skal kunne håndtere den begrensede tilgangen til fysiske flater. For at du skal bli kostnadseffektiv og transparent, ha kontroll og overvåke prosesser, leverandørrelasjoner, produktinformasjon og masterdata, kreves det virkelig gode verktøy. Gjennom vårt utvalg av forretningssystemer og applikasjoner sammen med kompetanse innen dataanalyse, AI, stemmestyrte plukkløsninger, blockchain og prosessautomasjon (RPA) støtter vi deg i utviklingen.

Våre rådgivere og konsulenter, med god bransje- og markedsinnsikt, bistår deg på både strategisk og taktisk nivå, og hjelper deg med å effektivisere din materialflyt gjennom effektiv informasjonsflyt.

Spennende! Jeg vil vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen