Gå til innhold

Optimized Logistics

Produsenter og leverandører reduserer antall mellomledd for å nå ut til kundene. Detaljhandelen ruller ut unified commerce-strategier til forbrukere som forventer at leveranser er raske, personlige, on-demand og bærekraftige. Det er der du som distributør kommer inn. Det er distributøren som er bindeledd mellom produsenten og detaljhandelen og som hjelper med å møte sluttkundens forventninger.

Vær i forkant

For at effektiviteten skal bli høy nok, kreves det at du tar fullstendig kontroll over leverandørkjeden og logistikken. Viktige komponenter for å ligge i forkant av utviklingen og tiltrekke seg nye kunder, er teknologi som autonome kjøretøy, robotplukk, lagerkoordinering, RFID- og sensorvisibilitet, distribuert ordrehåndtering, blockchain-plattform for transaksjoner, sikkerhet og IoT, åpne plattformer og standarder.

Transport og distribusjon omfatter alt fra videreutvikling av 3PL- og 4PL-løsninger til kortere ledetider, kvalitetsforbedringer og økt servicenivå i de fysiske og digitale strømmene, både inn- og utgående.

Fra strategi til løsning

Vi kan hjelpe deg med å drive logistikkarbeidet fremover og sørge for raske, personlige og bærekraftige leveranser. Dra nytte av vår erfaring med:

  • Integrering
  • Ruteoptimalisering
  • Prosessautomasjon (RPA)
  • AR/VR-løsninger
  • Mobilitet og kommunikasjonsteknikk
  • AI og BI/Analyse

Vi kan også tilby deg transportstyringssystemer (TMS), lagerstyringssystemer (WMS) og transportadministrasjonssystemer (TA).

Vi har rådgivere og konsulenter som kan drive strategiarbeidet ditt, gjennomføre og støtte under både transformasjon og implementering.

Spennende! Jeg vil vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen.