Gå til innhold
IT- og konsulenttjenester

IT- og konsulenttjenester

Helsesektoren opplever økte krav til effektivisering av prosesser og en forventning om rask effekt på investeringer. Hyppige markedsendringer og nye teknologiske muligheter har gitt en ny type uforutsigbarhet som må håndteres. Samtidig krever myndigheter, pasienter og pårørende økt tilgjengelighet samt kontinuerlig fokus på kvalitet og bedre samhandling på tvers. Summen av dette gir store utfordringer for en sektor som lenge har slitt med begrensede ressurser, og som forventer et kraftig økende press i årene som kommer.

EVRY er tungt involvert i internasjonale, nasjonale, regionale og lokale prosjekter innen e-helse. I et nordisk perspektiv er vi flere enn 100 mennesker som daglig jobber for at helsetjenesten skal utnytte IT bedre. Vi dekker et bredt spekter av sektorens behov på tvers av pasientforløpet – fra forebygging og nasjonal helse – til løsninger for helseforetak og kommunal pleie og omsorg.

Helhetlig tilnærming
EVRY har som mål å hjelpe våre kunder med å realisere sine ambisjoner, effekter og gevinster gjennom å utnytte beste praksis innen IT. Våre tjenesteleveranser tar utgangspunkt i en metodisk og praktisk tilnærming som omfatter hele bredden av tjenester: Fra analyse, strategi, prosess, løsninger og kompetanseforsterkning til applikasjonsforvaltning og drift.
Dette inkluderer også moderne skytjenester som for eksempel kan leveres på en trygg og sømløs måte inn mot Norsk Helsenett – eller på åpent internett med høyeste grad av sikkerhet (nivå 4 autentisering i ID-porten) for å kunne håndtere personsensitive opplysninger. Dette gir enklere leveranser og store besparelser for deg som kunde.

Norges største konsulentmiljø
EVRY kan skilte med Norges største konsulentmiljø. Vi har konsulenter med spisskompetanse innen en rekke helseområder som er opptatt av å realisere målbar effekt for deg som kunde. I tillegg til vårt miljø med spisskompetanse fra norsk og nordisk helsevesen kan vi også trekke på annen kompetanse og tjenester fra et konsern med 9 000 ansatte, samt et omfattende økosystem av samarbeidspartnere.

EVRY har lokaler på over 100 steder i Norden, og kan dermed tilby en unik tilstedeværelse nær deg. – Som kunde av EVRY får du en sikker og stabil tilgang til dine virksomhetskritiske IT-løsninger, samt den IT-kompetansen du behøver.

Spennende! Jeg vil vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen.