Gå til innhold

Administrative løsninger

Sykehus er høyteknologiske og kunnskapsbaserte arbeidsplasser for tusenvis av helsearbeidere. Dette gir komplekse prosesser for HR, økonomi, logistikk og innkjøp – og fordrer et moderne ERP styringssystem. Vi har lang erfaring med ERP-implementering både i privat og offentlig sektor. Vi leverer helhetlige standardløsninger eller løsninger skreddersydd den enkelte virksomhet. Vi tilbyr løsninger tilpasset både små og store virksomheter, og bistår med alt fra kundetilpasning, implementering og support til drift og forvaltning.

Felles økonomi- og logistikkløsning
Vi har høy kompetanse på ERP-løsninger tilpasset helsesektoren med underleverandører som Oracle, SAP, Microsoft og Unit4 Business World. Gjennom Oracle E-Business Suite-leveransen til Helse Sør Øst leverer vi ERP-tjenester til halvparten av spesialisthelsetjenesten i Norge.

Dette sikrer helseforetakene en felles økonomi- og logistikkløsning med standardiserte, effektive arbeidsprosesser og økt kvalitet gjennom entydig ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte. Vi har ansvaret for drift av denne løsningen, herunder nettverksdrift, basisdrift og applikasjonsdrift, samt endringer og feilretting i programvaren.

Spennende! Jeg vil vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen.