Gå til innhold
Helse
Øk kvaliteten på helsetjenester med smarte digitale løsninger

Helse

Ved å investere i digitale tjenester og dialog, kan helse- og omsorgtjenester bli mer tilgjengelig for enkeltpersoner. Smart teknologi gjør det lettere for pasienter å involvere seg i egen omsorg. Dette er gode nyheter for deg i helsevesenet. Du kan regne med flere positive effekter, som for eksempel bedre pasientsikkerhet og mindr administrasjon, når pasienten selv blir en ressurs i prosessesene som handler om egen helse. Det er mye å vinne på å gjøre pasientene mer aktive og involvert, også uten å måtte reise ut av hjemmet.

Her møter du oss

Dette er et utvalg av hva som skjer fremover

Boost kvaliteten på omsorg med smarte digitale løsninger

Moderne teknologi har både fordeler og ulemper. Hvordan får man gjennomslag for nye ideer i virksomheten? Hvilke tjenester kan støtte både helsepersonell og pasienter? Hvordan gjøre overgangen mellom forskjellige systemer så strømlinjeformet som mulig? Veien til en digitalisert helsetjeneste går sjelden bare rett frem. Benytt muligheten til å lære av dem som allerede har lykkes i stedet for å prøve å finne opp hjulet på nytt. Når du får hjelp fra oss i EVRY, får du erfaring med på kjøpet. Mange år med nært samarbeid med helsevesenet har gitt oss unik kunnskap om norske helse- og omsorgsprosesser. Vi har brukt denne erfaringen i utformingen av våre produkter og tjenester. Alt for å gjøre livet ditt som helseansatt enklere samtidig som pasientene får omsorg av beste kvalitet.

Bedre tjenester for helsesektoren

Lær mer

Spennende! Jeg vil vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen.