Gå til innhold
Cybersikkerhet som tjeneste

Cybersikkerhet som tjeneste

De aller fleste forsikringsselskaper ønsker å gi sine kunder trygghet i hverdagen. For å kunne tilby gode løsninger tilpasset kundenes behov, er forsikringsbransjen avhengig av informasjonsteknologi og systemer som fungerer i harmoni.

Flere selskaper blir daglig utsatt for digitale sikkerhetstrusler. Et hackerangrep kan ha fatale konsekvenser for den daglige driften, og uten gode overvåkningsløsninger er det vanskelig å oppdage angrep.

"Pick and Mix" etter behov

Våre tjenester hjelper deg med å ta kontroll over cybersikkerhet en gang for alle. Du kan selv velge hvilke tjenester som passer for din bedrift, det er også mulig å kombinere tjenestene etter behov.

Cybersikkerhet og risikovurdering

Ved å gjennomføre en IT-teknisk trusselvurdering tar man tak i sikkerhetstruslene før de inntreffer. Vi avdekker med hjelp av sårbarhetsanalyse og en «helsesjekk» hvilke deler av din organisasjon som er utsatt. Dette gjør det enklere for deg å iverksette tiltak for å sikre din bedrift.

IT-sikkerhetsstyring og rådgivning

Vi hjelper din virksomhet med å få full kontroll på cybersikkerheten ved hjelp av rådgivning, bevisstgjøring og utbedring av løsninger. Vi tilbyr eksperter på IT- sikkerhet innen systemer, trender, regler, lovverk, digitalisering og opplæring. EVRY evaluerer hvor godt din bedrift er sikret hvis et angrep skulle inntreffe.

Overvåkning

Uoppdagede hendelser kan forårsake store potensielle skader. Med 24/7 aktiv endepunkts- overvåkning* kan du være trygg på at sikkerheten på bedriftens plattform og data blir ivaretatt. Våre sikkerhetsspesialister vil agere med en gang noe mistenkelig oppstår og redusere skadeomfanget og i de fleste tilfeller eliminere det helt.

Hendelsesrespons

Digitale sikkerhetstrusler blir mer vanlig blant forsikringsselskaper. Med umiddelbar hendelsesrespons og døgnåpen krisehåndteringstjeneste, vil din bedrift alltid ha et apparat som står klart for effektiv og målrettet håndtering av ondsinnet cyberaktivitet. Det er godt å vite at bedriften er sikret hvis uforutsette hendelser og angrep oppstår.

*Endepunkts- overvåkning – softwareløsninger som automatisk utplasseres på bedriftens pc’er og smarte enheter, med kontinuerlig tilbakemelding og diagnostikk.

Cybersikkerhet som tjeneste

Vil du vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen? Vi er klare for en samtale når du er!

Hva skjer hvis du ikke kontrollerer sikkerheten? Les mer!