Gå til innhold
Ciso som tjeneste

Ciso som tjeneste

Vi lever i en verden som blir mer og mer usikker via nett, og med dette øker også behovet for sikkerhet og økt kompetanse hos de ansatte. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) beskriver i sin rapport «RISIKO 2019» en generell mangel på kunnskap, ressurser og systemer i virksomheter for å ha en sikker infrastruktur.

Volumet på den digitale informasjonen vokser både i mengde og hastighet, og dette gir virksomheter verdi i form av dypere innsikt. Volumet utgjør også en risiko, dersom informasjonen ikke er under kontroll og forvaltes på en god måte.

Samtidig opplever de fleste bransjer flere og strengere regulatoriske krav, og virksomheter må påregne tilsyn fra myndighetene for sjekk av at kravene etterfølges. Dårlig kontroll kan føre til:

  1. Informasjon på avveie,
  2. Nedetid på driftskritiske systemer,
  3. Manglende etterlevelse av regelverk.

God kontroll og styring av informasjon er derfor viktig og kritisk for både å opprettholde kontinuerlig drift og sikre inntjening. Gartner (2015) avdekket at 66% av administrerende direktører har manglende tillitt til sine rutiner for IT-sikkerhet, noe som er urovekkende og viser et behov for økt fokus på styring av virksomheters informasjon og sikkerhet.

Kunnskap om både industri og digitalisering

Med en robust sikkerhet og risiko-enhet kan vi tillby skreddersydd styring og kontroll over selskapets digitale tjenester. Blant annet er vi her for å hjelpe virksomheten din med å få kontroll over cybersikkerhet, inkludert ved å tilby en Chief Information Security Officer som en tjeneste.

Fordi vi har fokus på forsikringsbransjen redan har vi bred erfaring og omfattende kunnskap om hva som gjelder din bransje. Dette betyr at våre konsulenter raskt og effektivt kan tilpasse våre tjenester til din spesielle virksomhet.

Kontakt

Savner ditt selskap ressurser for å komme i gang med sikkerhetsarbeidet? Ro ned, vi hjelper deg!