Gå til innhold
Cybersikkerhet påvirker alle bransjer- Vi sørger for at du er forberedt!

Cybersikkerhet påvirker alle bransjer- Vi sørger for at du er forberedt!

Digitaliseringen bringer med seg mange fordeler og unike muligheter, men øker også risikoen for å miste store verdier på grunn av den stadig voksende digitale trusselen.

Forsikringsbransjen preges av et stadig økende behov for digitalisering med nye aktører, økosystemer og forretningsmodeller å forholde seg til. Denne utviklingen tvinger også frem et langt mer komplekst risikobilde som bransjen må ta på alvor. Hvordan vurderer du risikoen, og hvordan beskytter du selskapet best mulig?

Hva skjer hvis du ikke har kontroll over sikkerheten?

Operasjonell nedetid

Konsekvensen av nedetid grunnet cyberangrep kan være forsinket skadebehandling og assistanse, eller at en går glipp av kunder som ønsker å inngå avtale om forsikring. Dette kan skape store ringvirkninger.

Informasjonstyveri

Forsikringsselskaper oppbevarer kritisk personinformasjon. Det kan være svært skadelig hvis denne informasjonen kommer på avveie.

Verdifulle data i gale hender

Bedrifter besitter store mengder verdifulle data. Hvis sensitive data og konfidensiell informasjon havner i feil hender, kan det ha fatale konsekvenser for selskapets evne til å drifte optimalt.

Kostnader ved opprydding og ødeleggelser

Hva koster det å investere i cybersikkerhet og hva koster det å la være? Å møte sikkerhetstruslene før de inntreffer kan spare virksomheten din for enorme summer uansett bransje eller industri. I tillegg vil det sikre at din bedrift drives mer kostnadseffektivt.

Svekket kundetillit

Forsikringsselskaper står for trygghet. Hvis et angrep går ut over deres kunder vil dette svekke kundenes tillit til selskapet. Ved å identifisere og tette sikkerhetshull kan dette unngås.

Cybersikkerhet i forsikring

Trygghet er viktig for dine forsikringskunder, men har du tenkt på hvor viktig trygghet er for ditt forsikringsselskap?

Vi hjelper deg med å iverksette de riktige cybersikkerhetstiltakene og minimerer risikoen for trusler mot din bedrift. Vi sørger for at du er forberedt på det uventede, reduserer risiko og ekstrautgifter før de dukker opp og sparer penger og beskytter bedriftens fremtid.

Hva kan vi hjelpe deg med?

EVRY kan hjelpe forsikringsbransjen med å utføre sikkerhetsevalueringer og identifisering av skadelig programvare. Våre konsulenter har erfaring innen sikkerhetsrådgivning og utarbeider tiltaksforslag og utbedringspotensiale. Dette for å identifisere og tette eventuelle sikkerhetshull og gi forslag til sikkerhetsløsninger som stopper og minimerer konsekvensene.

Lær mer om våre tjenester

Er du nysgjerrig på hvordan vi kan jobbe sammen for å løse dine sikkerhetsbekymringer? Delta på våre webinarer eller les mer om sikkerhet her.

Hvordan vi kan samarbeide?

Vil du vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen? Vi er klare for en samtale når du er! Kontakt Jan Tore Flaglien for mer informasjon.

Jan Tore Flaglien, Senior Vice President, Industry & Services Norway

Cybersikkerhet påvirker alle bransjer- Vi sørger for at du er forberedt!

Vi hjelper selskaper i din bransje med å få kontroll over sikkerhet. Nå ser vi frem til å hjelpe deg!

Kontakt meg for mer informasjon.

Telefon: +47 928 38 077