Gå til innhold
Betalingsmeldinger

Betalingsmeldinger

Betalingsmeldinger mellom deg og bank kan skape ganske mye frustrasjon hvis du fortsetter å gjøre dette manuelt. Opplasting og godkjenning i nettbanking kan ta unødvendig lang tid. Har du opplevd at på grunn av feil i betalingsfilene, får dine leverandører seint utbetaling?

Myndigheter setter stadige strengere sikkerhets krav til denne type kommunikasjon. Så hvordan kan du automatisere prosessen, tilfredsstille krav og få raskere innbetalinger?

Få kontroll og oversikt over dine betalingsmeldinger

Lea er et perfekt eksempel på hvordan bedrifter kan implementere betalingsmeldinger via Aksesspunkt til EVRY. Mange statlige og private bedrifter benytter Aksesspunkt allerede. Nå har de fått mulighet til å sende betalingsmeldinger via samme trygge infrastrukturen. Alle meldinger blir kryptert på vei mot og fra bankene. I tillegg støtter banker samme standard for overføring av bankfiler. De betyr at det blir enkelt for deg å bruke tjenesten mot mange banker.

Gjør din hverdag enklere

Tenk deg en feilfri kommunikasjon mellom deg og dine kunder og leverandører. Blir ikke hverdagen enklere da? Med Aksesspunkt kan din virksomhet effektivisere manuelle prosesser og betalingsmeldinger går helt automatisk mellom deg og bank. Vi hjelper deg med å ta i bruk modulen for Betalingsmeldinger. Benytter du ikke Aksesspunkt fra før, så bistår vi med implementering!

Sjekkliste for å komme i gang

Sjekkliste for din bedrift for å komme i gang med automatisk overføring av betalingsmelding til og fra bank på en sikker og god måte:

  • Støtter din bank formidling via aksesspunkt?
  • Kan ditt system håndtere krypterte betalingsfiler? Flere ERP-systemer tilbyr nå standardmoduler for dette.
  • Har du ett aksesspunkt som støtter betalingsfiler? Det er ingen krav til å bruke samme aksesspunkt som for faktura.
    Her finner du mer informasjon om hvordan bestille tjenesten.

Kontakt oss for å komme i gang

Fyll ut skjema under, så kontakter vi deg snarest. Slik at du kommer fort i gang med tjenesten!

Aksesspunkt

Kontakt oss på telefon +47 23 14 50 00 eller send inn skjemaet for mer informasjon!