Gå til innhold
Cybersikkerhet som tjeneste

Cybersikkerhet som tjeneste

Energibransjen benytter seg av avansert teknologi for å oppnå produktivitet og øke effektiviteten. For å kunne opprettholde en god daglig drift, er bransjen avhengig av informasjonsteknologi og digitale systemer som fungerer i harmoni. Med flere digitale systemer øker risiko tilknyttet cybersikkerhet.

Flere selskaper blir daglig utsatt for digitale sikkerhetstrusler. Et hackerangrep kan ha svært alvorlige konsekvenser for den daglige driften, og uten gode overvåkningsløsninger er det vanskelig å oppdage angrep.

Våre sikkerhetstjenester hjelper deg med å ta kontroll over cybersikkerhet en gang for alle. Du kan selv velge hvilke tjenester som passer for din bedrift.

Slik hjelper vi andre i din bransje

Cybersikkerhet og risikovurdering

Er alle dine dører og vinduer sikkert låst? Vi avdekker med hjelp av sårbarhetsanalyse og en «helsesjekk» hvilke deler av din organisasjon som er utsatt. Dette gjør det enklere for deg å iverksette beste praksis tiltak for å sikre din bedrift.

Overvåkning

Uoppdagede hendelser kan forårsake store potensielle skader. Med 24/7 aktiv endepunkts- overvåkning* kan du være trygg på at sikkerheten på bedriftens plattform og data blir ivaretatt. Våre sikkerhetsspesialister vil agere med en gang noe mistenkelig oppstår og redusere skadeomfanget og i de fleste tilfeller eliminere det helt.

IT-sikkerhetsstyring og rådgivning

Er huset ditt ordentlig sikret? Vi hjelper din virksomhet med å få full kontroll på cybersikkerheten ved hjelp av rådgivning, bevisstgjøring og utbedring av løsninger. Vi tilbyr eksperter på IT- sikkerhet innen systemer, trender, regler, lovverk, digitalisering og opplæring. EVRY evaluerer hvor godt din bedrift er sikret dersom et angrep skulle inntreffe.

Hendelsesrespons

Digitale sikkerhetstrusler blir mer vanlig blant forsikringsselskaper. Med umiddelbar hendelsesrespons og døgnåpen krisehåndteringstjeneste, vil din bedrift alltid ha et apparat som står klart for effektiv og målrettet håndtering av ondsinnet cyberaktivitet. Det er godt å vite at bedriften er sikret hvis uforutsette hendelser og angrep oppstår.

Digitaliseringbølgen som nå ruller over oss bringer med seg mange fordeler og unike muligheter, men øker også risikoen for å miste store verdier på grunn av den stadig voksende digitale trusselen. Digital samhandling og deling av data mellom selskapene er en del av den daglige driften som bidrar til økt produktivitet, men også økt sårbarhet og risiko for cyberangrep.

Hva skjer hvis du ikke kontrollerer sikkerheten? Les mer!