Gå til innhold
Selskaper blir daglig utsatt for cyberangrep - Hvor sårbar er din bedrift?

Selskaper blir daglig utsatt for cyberangrep - Hvor sårbar er din bedrift?

Energibransjen preges av et stadig økende behov for digitalisering med nye aktører, økosystemer og forretningsmodeller å forholde seg til. Sårbarheten for cybertrusler øker eksponentielt i samhandling med antall aktører. Denne utviklingen skaper også frem et langt mer komplekst risikobilde som bransjen må ta på alvor. Hvordan vurderer du risikoen, og hvordan beskytter du selskapet best mulig?

Cybersikkerheten i ditt selskap er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd som kan være et usikret inngangspunkt, dårlige interne rutiner og opplæring, eller mangel på overvåkning.. Med en fullstendig sikkerhetsgjennomgang av din informasjonsarkitektur og rutiner kan ditt selskap fokusere på å realisere gevinstene digitalisering skaper. Det handler om å være forberedt.

Hva skjer hvis du ikke kontrollerer sikkerheten?

Operasjonell nedetid

Dersom et cyberangrep skjer, kan dette skape ringvirkninger for produktiviteten. Konsekvensen kan være full stans i organisasjonens drift, som ikke bare påvirker din organisasjon, men også aktører du samhandler med.

Informasjonstyveri

Organisasjoner med mange ansatte har personinformasjon som er svært uheldig om de havner på avveie. Brukertilganger og passord kan gi inntrengere tilgang til store deler av organisasjonens verktøy, som kan være alvorlig for din bedrift og dine ansatte.

Verdifulle data i gale hender

Energibedrifter sitter på store mengder verdifulle data. Hvis sensitive data og konfidensiell informasjon havner i feil hender, kan det ha uoverstigelige konsekvenser for selskapets evne til å fungere en krevende bransje.

Kostnader ved opprydding og ødeleggelser

Hva koster det å investere i cybersikkerhet og hva koster det å la være? Å møte sikkerhetstruslene før de inntreffer kan spare virksomheten din for enorme summer uansett bransje eller industri. I tillegg vil det sikre at din bedrift drives mer kostnadseffektivt i det lange løp.

Svekket tillit i markedet

Dersom selskapet blir utsatt for et cyberangrep påvirker dette aktører i ditt økosystem, som igjen vil svekke markedets tillit til ditt selskap. Ved å identifisere og tette sikkerhetshull kan dette unngås.

Cybersikkerhet påvirker alle bransjer- Vi sørger for at du er forberedt!

Energibransjen preges av et stadig økende behov for digitalisering med nye aktører, økosystemer og forretningsmodeller å forholde seg til. Sårbarheten for cybertrusler øker i samhandling med antall aktører. Denne utviklingen tvinger også frem et langt mer komplekst risikobilde som bransjen må ta på alvor. Hvordan vurderer du risikoen, og hvordan beskytter du selskapet best mulig?

Hva kan vi hjelpe deg med?

EVRY kan hjelpe energibransjen med å utføre sikkerhetsevalueringer og identifisering av mulige sikkerhetshull.

Våre konsulenter har erfaring innen sikkerhetsrådgivning og utarbeider tiltaksforslag og utbedringspotensiale. Dette for å tette eventuelle sikkerhetshull og gi forslag til sikkerhetsløsninger som stopper og minimerer konsekvensene.

EVRY kan hjelpe ditt foretak med både forebyggende- og konsekvensreduserende tiltak.

Lær mer om våre tjenester

Er du nysgjerrig på hvordan vi kan jobbe sammen for å løse dine sikkerhetsbekymringer? Delta på våre webinarer eller les mer om sikkerhet her.

Cybersikkerhet som tjeneste

Vil du vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen? Vi er klare for en samtale når du er!