Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Ler mer om cookies

Grønn IT

Miljøtenkning er ikke lenger valgfritt. Uten det kan din bedrift bli stående ute i kulden.

Å la miljøtenkning forme din verdikjede vil holde din bedrift i forkant av morgendagens lavkarbon-økonomi. Hvordan du enn betrakter det må IT være et sentralt element i løsningen.

Vi blir stadig minnet på at økonomisk vekst synes å være direkte koblet til økte klimagassutslipp. Og sannheten er at IT er en del av problemet, med energibruk som en av hovedutfordringene. Serverparker, PCer og datautstyr krever mye strøm. Tall fra analyseselskapet Gartner viser at IT-næringen står for rundt 2 prosent av de totale CO2-utslipp. Ikke desto mindre antyder Grønn IT at vi går mot en lavkarbon-økonomi der reduksjoner i klimagassutslipp er nødvendig for videre økonomisk vekst. Det er ingen tvil om at smart bruk av IT kan bidra til å effektivisere eksisterende forretningsprosesser og introdusere helt nye lavkarbonprosesser.

Grønn IT på jobben

Det finnes mange måter der IT kan føre til store energibesparelser. Logistikksystemer kan optimalisere veibeskrivelser, intelligente bygninger bruker mindre oppvarming og belysning og smartere kraftnett gjøre bedre bruk av fornybare energikilder.  Å gjøre endringen fra et fysisk produkt til et virtuelt produkt er også en sentral ide bak grønn IT. Kanskje de beste eksemplene på dette er videokonferanse og e-faktura.

Løsninger

Kort sagt er IT en viktig ressurs i en lavkarbon-økonomi fordi den kan bidra til å redusere negativ miljøpåvirkning over et bredt spekter av næringsvirksomheter. Og den gode nyheten er at velprøvde løsninger allerede finnes ute i markedet:

  • Videokonferanser, internettkonferanser, telefonkonferanser, skjermdeling og liknende produkter som reduserer antallet forretningsreiser.
  • E-faktura
  • Elektronisk pasientjournal
  • Transportsystemer
  • Administrative støttesystemer
  • Samarbeidsløsninger
  • Virtuelle kundestøttesentre

 

Hva vi kan gjøre for å spare miljøet

Til å begynne med, la oss snakke om virtualisering - som effektivt reduserer antall serverinstallasjoner. Færre servere betyr lavere strømforbruk i forhold til produserte datasett. Samtidig går materialforbruk og plassbehov ned mens datalagringsvolumene går opp. Nettoeffekten på miljøet er avgjort positiv med en betydelig reduksjon i energiforbruket per lagrede enhet.

Det er ytterligere miljøgevinster å hente ved å bruke innovative kjølings- og oppvarmingsløsninger i datasentre. Og miljøtenkning kan være priset inn gjennom hele verdikjeden - fra innkjøp av maskinvare og programvare fra miljøbevisste markedsledere til miljøvennlig avhending av IT-utstyr og annet avfall. I tillegg vil bruk av moderne kommunikasjonsteknologi bidra til å redusere utslipp forårsaket av forretningsreiser.  Alle disse faktorene har en positiv innvirkning på vårt eget – og dermed også våre kunders – karbonavtrykk.

Foretak som allerede har begynt å bruke smart IT bidrar aktivt til en reduksjon av klimagassutslippene. For den enkelte bedrift og for miljøet er effektene utvilsomt positive.

Hvordan dra nytte av teknologi?

Mobilitet og kommunikasjonsteknologi Kommunikasjonsteknologi som video- og webkonferanseløsninger, samarbeidsplattformer og interaktive møteplasser tilbyr alle muligheten til å begrense miljøbelastningen - ved å redusere behovet for reiser og dermed senke karbonutslippene, og også ved å redusere papirforbruket.

Logistikk- og transportapplikasjonerVåre applikasjoner bidrar direkte til å forbedredrivstofføkonomi og flåtestyring og gir en mer effektiv drift gjennom posisjonerings- og navigasjonsteknologi for transport og logistikk. Vi bruker også Alystra® business system som inkluderer programvare for transport, logistikk og mobil datakommunikasjon.

 

Livssyklustjenester EVRYs livssyklustjenester gir ditt foretak en enkel, pålitelig og mer miljøvennlig forvaltning av IT-utstyret gjennom hele utstyrets livssyklus. Vi sikrer at 98 prosent av utstyr og emballasje blir kildesortert og ødelagt eller at prosesser er på plass for salg av brukt utstyr. Vi oppfordrer også kundene til å donere utstyr til frivillige organisasjoner.

Cloud-tjenester Cloud computing er en virkningsfull miljømessig løsning. Den innebærer sentralisert databehandling, konsolidering av datamaskinparken, betydelig reduserte krav til kjøling og mer effektiv bruk av resursene.  En studie fra 2010 utført av Microsoft viste at selskaper som kjører applikasjoner i "cloud" kan redusere sitt energiforbruk med 30 prosent eller mer sammenliknet med å kjøre de samme applikasjonene i sin egen IT-infrastruktur. Avhengig av størrelsen på organisasjonen kan resultatene bli enda mer imponerende. Den samme studien konkluderer med at små organisasjoner kan forvente å redusere karbonutslippet med 90 prosent eller mer ved å kjøre applikasjoner i "cloud" fremfor å bruke lokale servere.

Mobil outsourcing Ved å øke potensialet for fjernarbeid og å redusere behovet for reiser - gir mobile løsninger opplagte miljømessige fordeler for din bedrift. EVRY kan ta fullt ansvar for bedriftens mobile enheter inkludert oppsett og vedlikeholdsoppgaver: fra rådgivning til utvikling av mobile løsninger, administrasjon, installasjon, konfigurasjon, distribusjon, byttetorg, service, sikkerhet og ikke minst brukerstøtte – alt på et sted.  Brukere har bare et kontaktpunkt, uansett om de har spørsmål om datamaskinen eller mobiltelefonen sin. Med integrerte løsninger på tvers av forskjellige plattformer kan EVRY's mobile løsninger utgjøre betydelige besparelser av bedriftens resurser.