Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Sak-og portaldagen 2019 - mandag 1. april

8:00 - 9:00 Registrering og kaffe

9:00 - 9:20 Åpning og velkommen til Lillestrøm

Ole Jacob Flæten, ordfører Skedsmo kommune

9:20 - 9:50 Digitalisering i Norge

Nordmenn er et digitalt folkeslag sammenlignet med andre nasjoner, også innen offentlige tjenester. Her har regjeringen har høye ambisjoner. Arbeidet med å drive digitaliseringen videre inkluderer bruk av kunstig intelligens. Da står sikkerhet og tillit helt sentralt. Hør Paul Chaffey sine tanker rundt tilgang til data, kompetanse, etiske retningslinjer og europeisk samarbeid.

Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

9:50 - 10:20 Elements i skyen, hvilken gevinst kan vi forvente?

Cloudløsninger er kjent for de fleste, men hva er fordelene, og hva vil det si for din arbeidshverdag? Dette er ett av flere viktige tema som vil være noe av det Per og Christian vil snakke om.

   
Konsernsjef i EVRY, Per Kristian Hove i dialog med Christian Moen, konsulent EVRY

10:20 - 10:45 Pause

10:45 - 11:10 Digital Advantage med Elements 

Sak-arkiv er et kjernesystem for kommuner, fylkeskommuner og statlige etater. Datafangsten må være enkel og effektiv, men samtidig sikre korrekt oppdatering av arkivet. Saksbehandler må få prosesstøtte i arbeidet sitt og lederen kunne gjennomføre sine ting både enkelt og i farta mellom møter.  Product Management viser noe av det som er nytt i løsningen siste året og hva som ligger i roadmap fremover.

      
Anne Mette Havaas, produktsjef og Ida Opsahl, leder av produktavdelingen, EVRY

11:10 - 11:35 Hvordan få arkiv inn i den digitale tidsalder?

Digitalisering gir store muligheter, og potensialet til å etterleve intensjonen med å ha fullelektronisk arkiv har kanskje aldri vært større enn hva den er i dag. Men skal vi lykkes med å utnytte teknologi må vi fristille oss fra dagens tankesett, som i for stor grad har opphav i manuelle prosesser. Men veien fra hvordan vi tenker arkiv i dag og hva som er mulig med teknologi i morgen, finner vi ikke alene – det krever samarbeid på tvers av virksomheter og fagdisipliner. Hvordan kan vi sammen få arkiv inn i den digitale tidsalderen?


Rune Kjørlaug, Sjefsarkitekt,  Difi

11:35 - 12:00 Noark 5 tjenestegrensesnitt, hvor er vi nå?

Noark 5 ble lansert i 2008, og en av målsettingene med ny standard var å legge bedre til rette for integrasjon med fagsystem. I regi av SAMDOK-prosjektet ble det levert en betaversjon av Noark 5 tjenestegrensesnittet høsten 2016. Arkivverket gjennomfører nå en POC/pilot i samarbeid med Fredrikstad kommune, EVRY og HK Data med sikte på å ferdigstille tjenestegrensesnittet før sommeren.


Øivind Kruse, Arkivverket

12:00 - 12:45 Takler vi økt tempo i digitaliseringen av offentlig sektor?

  
Panelsamtale:
Anne Mette Havaas, produktsjef, EVRY
Rune Kjørlaug,
Sjefsarkitekt, Difi
Øivind Kruse, Arkivverket

12:45 - 14:00 Lunsj

14:00 - 14:30 Bransjesesjoner: 4 spor

  Endringsledelse

14:00 - 14:30 
Pasientklagebehandling og Elements arbeidsflyt

Helse-Midt arbeider med å effektiviser arbeidsflyten knyttet til pasientklagebehandling. Her benytter de Elements som arbeidsflytmotor. Prosjektleder Tonje Heggdal Bårdli presenterer prosjektet og viser hvordan Elements benyttes for å effektivisere saksbehandlingsprosessen.

Tonje Heggdal Bårdli

Prosjektleder, Helse-Midt

  Automatisering

14:00 - 14:30 
Med en robot på laget

Arkivet i Utdanningsdirektoratet har i ett år utforsket mulighetene som ligger i å ha en digital medarbeider. Arkivleder i Utdanningsdirektoratet, Ola Langnes-Øyen forteller om erfaringene med roboten Bertil, hva roboten får til og hvordan de tenker om gevinstrealisering.

Ola Langnes-Øyen
Arkivleder, Utdanningsdirektoratet

  hands on

14:00 - 14:30 
Elements PlugIn for Outlook og Sharepoint

Hvordan integrere Elements i Office 365 produkter? Vi viser våre nye Elements Outlook add-in integrert i Office 365, nye webdeler for SharePoint Online, og hvordan Elements kan integreres med Microsoft Teams.

Asbjørn Nordgaard
Teamleder for Klient Utviklingsteam, EVRY

  teknisk

14:00 - 14:30 
Fra OnPrem til Elements Cloud

En gjennomgang av fordeler og  praktiske endringer ved overgang fra lokal installasjon til Elements Cloud. Hvordan påvirkes brukeren, kunden og andre involverte parter?

Kristin Berge Flatnes
Prosjektleder, EVRY

14:30 - 14:40 Pause

14:40 - 15:10 Fagsesjoner: 4 spor

/   endringsledelse

14:40 - 15:10 
Bare en liten endring. Du vil nesten ikke merke noen forskjell! («Same, same, but different!»?)

Hvordan forberedes endringer i din organisasjon? Forskning viser at strukturert og systematisk tilnærming til endringer gir 6 ganger større sannsynlighet for suksess i forhold til endringer som ikke jobbes med metodisk. Kom å få med 5 viktige aktiviteter som bør være en del av forberedelsene for å implementere endringer.

Jan-Einar Eriksen

Avdelingsleder, EVRY

  automatisering

14:40 - 15:10 
Innsyn til begjær til besvær?

Med muligheten for å be om innsyn bare et klikk unna har mengden innsynskrav eksplodert.
Må vi ofre vår søken etter informasjon for at det offentlige skal få gjort jobben sin eller er dette mulig å løse?
Vi ser på automatisering av smarte prosesser og gode rutiner med Elements Innsynskrav.

Haakon Johannessen
Teamleder for Elements Utviklingsteam, EVRY                      

  hands on

14:40 - 15:10 
Hvordan ivareta digital historikk/historie?

Hvordan ta vare på arkivverdig informasjon fra et fagsystem med Elements som innsynsløsning?

Geir Harbak
Sjefskonsulent, EVRY

  teknisk

14:40 - 15:10 
Drift og vedlikehold av Elements

En interaktiv sesjon hvor du vil få en innføring i hvordan Elements installeres og oppgraderes. Hvordan gjør EVRY dette i Cloud og hvilke fordeler gir det våre kunder?
Til slutt gir vi deg noen "tips og triks" til den daglige drift av Elements.

Robert Vabo
Sjefskonsulent, EVRY

15:10 - 15:30 Pause

15:30 - 16:00 Fagsesjoner: 4 spor

  Endringsledelse

15:30 - 16:00 
Facebook på jobben - Workplace som samhandlingsplattform

Samhandling blir stadig viktigere. Vi viser hvordan Workplace kan bidra til en helt ny dynamikk i internkommunikasjon. Vi går inn på erfaringer fra vår bruk i EVRY, samt  ser på gevinster våre kunder har oppnådd.

Elisabeth Prestegard
Sjefskonsulent, EVRY

  automatisering

15:30 - 16:00
Robotisering, kunstig intelligens og compliance 

Hittil har initiativene rundt robotisering vært preget av nysgjerrighet og effektivisering av arbeidsprosesser - kvalitet og compliance har havnet i andre rekke. Hvordan endrer dette forholdet seg når GDPR og IT-migreringer setter dagsordenen? Tror du at du kan være compliant uten roboter?

Vincent Aardalsbakke
Leder for Intelligent Automatisering, EVRY

 

 

  hands on

15:30 - 16:00 
Tips og triks med Elements

Hvordan kan vi imøtekomme de forskjellige brukernes behov i virksomheten, slik at Elements oppleves nyttig? Hva er nyttig for meg som leder? Hva er nyttig for meg som saksbehandler? Hva er nyttig for meg som arkivar?

Anne Grethe Hovde

Fagkonsulent Ephorte og Elements, EVRY

  teknisk

15:30 - 16:00  
Teknisk løsning bak Elements Cloud

Overgangen fra tidkrevende lokal installasjon på Windows, til en supermoderne robust skytjeneste på Docker-plattformen.

Steinar Herland
Arkitektur- og teknologirådgiver, EVRY

16:00 - 16:10 Pause

16:10 - 16:40 Leverandørforedrag

  Leverandørforedrag

16:10 - 16:40 
Bedre digitale dokumenter med PixEdit

Tips og triks for å utnytte tidsbesparende funksjoner og forbedre kvaliteten på skannede dokumenter.

Andreas Wik
Kundestøtte ansvarlig, PixEdit

  Leverandørforedrag

16:00 - 16:40 
e-Boks – en helhetlig digitaliseringspartner

e-Boks er en pioner på feltet sikker kommunikasjon, og Nordens ledende leverandør av digital post. Men vi er også en helhetlig partner i digitaliseringsprosesser, og tilbyr et bredt spekter av tjenester og løsninger for kundekontakt på web og mobil, i tråd med GDPR. I dette foredraget forteller vi om vår «white label» portalløsning, som lar deg integrere digital kommunikasjon direkte i et webmiljø, helt tilpasset din merkevare og grafiske profil. Vi forteller også om vårt mobilkonsept «e-Boks Pluss», hvor innhold fra sikre digitale forsendelser kan kombineres med dynamisk integrert data i brukervennlige tjenester.

Odd Gunnar Olsen
Head of sales Norway, e-Boks Norge

  Leverandørforedrag

16:10 - 16:40 
En HR-Chatbot tilpasset kommuner og fylkeskommuner

Kommuneforlaget har lansert en HR-Chatbot tilpasset kommuner og fylkeskommuner med kvalitetssikret innhold som oppdateres av juridisk redaktør. Stig Andre Dignæs Rundhaug fra KF vil vise hvordan denne chatboten kan hjelpe HR-sektoren å snakke om gevinster og erfaringer med plattformen.

Stig Andre Dignæs Rundhaug
Robottrener, Kommuneforlaget

  Digitalt samfunn

16:10 - 16:40 
Digitale politikere

Det nærmer seg valg 2019. Nye politikere skal inn i kommunestyrene over hele Norge. EVRY har inngått et strategisk samarbeid med FirstAgenda som har gode  løsninger for politikere som kjerneområde. Hvordan gjøre den politiske prosessen bedre?

Anders Juul

Country Director Sales, FirstAgenda

  Leverandørforedrag

16:10 - 16:40 
Digitalisere din kommunikasjon med elektronisk signatur

Difi har ansvar for å forvalter og videreutvikler en rekke digitale fellesløsninger. Vårt oppdrag er å bidra til digital omstilling ved å tilby løsninger som hele offentlig sektor kan ta i bruk når de skal tilby nye og bedre digitale tjenester til sine brukere. eSignering er en løsning som skal bidra til å digitalisere manuelle arbeidsprosesser samtidig som nødvendig tillitt og sikkerhet ivaretas. Kom og hør oss fortelle om hvordan din virksomhet enkelt kan komme i gang.


Olav Skarsbø
Seniorrådgiver, Difi

  Leverandørforedrag

16:10 - 16:40 
«Kommune-Kari» - den markedsledende løsningen for chatbot for kommuner

Kommune-Kari benyttes i dag av over 60 kommer – fra Bergen til Utsira i størrelse – og når med det ut til over 1,3 millioner innbyggere. Kari fungerer som en virtuell assistent som effektivt besvarer spørsmål og henvendelser, og vil nå også kunne bistå kommunens innbyggere med utfylling av elektroniske skjema! Løsningen er i ferd med å tas i bruk av kommuner i øvrige nordiske land, og med sin base på snart 5000 svar er Kari faktisk verdens største chatbot når det gjelder tilpasset innhold for offentlig sektor! En egen utgave for internt bruk – «Kari på kontoret» - er også snart klar for bruk.


Anders Mærøe
Prosjektleder og rådgiver digitalisering, Sem & Stenersen Prokom AS

16:40 - 17:30 Happy hour med lett servering. Vi besøker våre samarbeidspartnere i utstillingsområdet.

17:30 - 19:30 Aktiviteter

19:30 - 20:00 Apèritif

20:00 - 23:30 EVRY inviterer til festmiddag med topp underholding!

Søndag 31. mars 2019

Søndag 31. mars 2019

Hvordan vil arbeidsplassen fungere fremover? Kan ny teknologi gi oss en bedre arbeidshverdag?  Bli med på workshop hvor fokus er arbeidsplassen!

Les mer
Mandag 1. april 2019

Mandag 1. april 2019

En hel dag med spennende og faglig sterke foredrag og bransjesesjoner. Vi møter statssekretær Paul Chaffey og vår nye konsernsjef Per Kristian Hove. 

Les mer
Tirsdag 2. april 2019

Tirsdag 2. april 2019

Møt Anne Lindmo, - talkshowvert fra NRK. Vi fortsetter dagen med faglig innhold relatert til din hverdag, før vi avslutter med lunsj og vender nesen hjemover.

Les mer