Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Sak-og portaldagene 2019 - søndag 31. mars

15:00 - 16:00 Registrering og lett servering

16:00 - 18:15 Design Thinking i offentlig sektor

Innovasjon og smarte løsninger er noe vi skaper sammen. Helhetlige løsninger har aldri vært mer viktig enn nå. Kravene til offentlig sektor øker i takt med at antall yrkesaktive i befolkningen reduseres. Det skal produseres flere tjenester til like god, og kanskje enda bedre kvalitet enn før. Det krever deling av data, men også at vi sikrer hvem som mottar dataene til enhver tid og hvem som eier dem.
Vi i EVRY tror at innovasjon er noe vi må gjøre sammen. Vi trenger å forstå bedre for å kunne få til å lage enda bedre løsninger til dere og sammen med dere. Design thinking er en metode som vektlegger behovene fremfor løsningene. Prototyper skal utvikles og testes av dere kunder før vi går videre med å lage den endelige løsningen. Vi vil møte dere på Sak- og portaldagene med mange av våre eksperter innen sak-arkiv, Noark, avlevering, registertjenester, kunstig intelligens, endringsledelse, GDPR og informasjonssikkerhet, cloud og integrasjoner. Vi inviterer til 3 ulike workshops der fokuset vårt er på dere som eksperter av hva dere trenger til å skape tjenesteinnovasjon for deres kunder, oss innbyggere og næringslivet. Med oss har vi mange av våre samarbeidspartnere som også blir med som utstillere på resten av konferansen. Hvordan skal jeg som offentlig virksomhet forholde meg til Cloud?
Hvordan kan kunstig intelligens gi oss bedre innbyggertjenester?
Hvordan kan vi utnytte registerinformasjon til å øke kvaliteten i våre tjenester?

Du kan velge mellom disse temaene:

    1. Hvordan skal jeg som offentlig sektor forholde meg til Cloud?

Elements Cloud er gir deg mulighet til å slippe drift av sak-arkivløsningen internt i virksomheten. Det gir oss som leverandør mulighet til å levere ny funksjonalitet kontinuerlig. Det gir også økte krav til samhandling. I fra oss som leverandør er det viktig at dere kunder møter oss som en samarbeidspartner og ikke med mange siloer. Delta på denne workshopen og fortell om hvordan din virksomhet tenker at samhandlingen skal være mellom dere og oss som leverandør. Her vil flere prosesser bli belyst, bl.a.:
    • Brukeradministrasjon
    • Support og jevnlig faglig påfyll
    • Kjøp av nye moduler og komponenter

Fasilitator: Prosjektleder Kristin Berge Flatnes. I fra EVRY stiller vi også med nøkkelpersoner innen utvikling, teknisk drift av cloud og spesialister innen endringsledelse. 

    2. Hvordan kan kunstig intelligens gi oss bedre innbyggertjenester?

EVRY sin kommuneundersøkelse i 2018 viser at kommuner mener de kommer til å øke bruken av kunstig intelligens. Gevinstene ved å bruke ny teknologi får man ikke fra teknologien alene, men hvordan den brukes i samspillet med oss mennesker. Derfor bruker våre eksperter mye tid på å studere arbeidsprosessene som offentlige virksomheter har slik at anbefalte løsninger kan støtte opp om prosessene og spille på lag med menneskene i virksomheten. Vi får høre om noen av disse kundereisene i ulike foredrag under konferansen. På denne workshopen ønsker vi å ha fokus på innbyggertjenester. Hvilke prosesser er det som krever mye manuelt arbeid i dag? Er de digitale prosessene egentlig digitale, eller er det strøm på papir? Hva kan vi lære bort til en chatbot og hva bør den holde seg langt unna?

Fasilitator: Leder av produktavdelingen Ida Opsahl. På denne wokshopen vil du møte eksperter innen samhandling, saksbehandling, kunstig intelligens fra både EVRY og våre samarbeidspartnere. 

    3. Hvordan kan vi utnytte registerinformasjon til å øke kvaliteten i våre tjenester?

Vi i EVRY forvalter en rekke registertjenester som er selve grunnmuren til digitalisering av arbeidsprosesser. Utnyttelsen av disse registertjenestene, smart og ansvarlig bruk av data er ikke god nok i den norske forvaltning. Difi setter temaet på dagsorden til årets digitaliseringskonferanse, og vi følger deres eksempel og fremhever dette temaet på årets Sak- og portaldager. Delta på workshopen og fortell oss i EVRY om de utfordringene dere har i dag med bruk av grunnlagsdataene. Vi trenger å vite mer om hvor skoen trykker og hvor prosessene ikke henger sammen. Skal vi i sammen kunne bygge nye løsninger og skape nye muligheter, er det viktig at vi sikrer at prosessene henger sammen, at datagrunnlaget oppdateres og at sikkerheten ivaretas.
 

Fasilitator: Produktsjef Anne Mette Havaas. Du vil også møte eksperter innen registerinformasjon, masterdata, GDPR og sikkerhet. Vi har også med oss samarbeidspartnere innen bl.a. digital post.

18:15 - 19:30 Egentid

19:30 - 21:30 Middag med underholdning

Søndag 31. mars 2019

Søndag 31. mars 2019

Hvordan vil arbeidsplassen fungere fremover? Kan ny teknologi gi oss en bedre arbeidshverdag?  Bli med på workshop hvor fokus er arbeidsplassen!

Les mer
Mandag 1. april 2019

Mandag 1. april 2019

En hel dag med spennende og faglig sterke foredrag og bransjesesjoner. Vi møter statssekretær Paul Chaffey og vår nye konsernsjef Per Kristian Hove. 

Les mer
Tirsdag 2. april 2019

Tirsdag 2. april 2019

Møt Anne Lindmo, - talkshowvert fra NRK. Vi fortsetter dagen med faglig innhold relatert til din hverdag, før vi avslutter med lunsj og vender nesen hjemover.

Les mer