Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies
Kommunereformen_evry_infotorg

Er du forberedt på kommune-og regionsreformen?

1/3 del av Norges befolkning flytter digitalt i perioden 2017-2020*

Kommune- og regionsreformen fører til store endringer i kommunenummer, adresseinformasjon og matrikkelnummer. Alle innbyggere og bedrifter i berørte kommuner bytter kommunenummer, mange får ny adresse, og alle eiendommer bytter matrikkelnummer.

Dette vil kunne få konsekvenser for datakvaliteten hos alle organisasjoner med et kunde-/klient-/medlems- eller innbyggerregister. Har du person-, foretaks- eller eiendomsinformasjon i dine registre vil du ha behov for oppdaterte data når disse endringene trer i kraft.

Vil du vite mer om hvordan EVRY kan hjelpe deg og din virksomhet å holde sine registre oppdatert, ta kontakt med våre rådgivere ved hjelp av kontaktskjema på bunnen av siden.

Er din kommune eller fylkeskommune midt i en sammenslåing?

De fleste kommuner og fylkeskommuner henter opplysninger fra Folkeregisteret og andre kilder gjennom forskjellige kanaler og fagsystemer. Enkelte kommuner har mange forskjellige tilganger og ulike leveranser for bruk av Folkeregisterdata, eksempelvis mange ulike uttrekk. Når flere kommuner slås sammen til en må alle avtaler, tilganger, integrasjoner og uttrekk endres i tråd med nytt kommunenummer og ny kommunestruktur. Vi i EVRY tilbyr kartlegging av dagens situasjon og rådgivning rundt informasjonstjenester i den nye kommunen og fylkeskommunen. Vi hjelper også til med å få på plass avtaler, tilganger, online- og ajouroppdrag i den nye kommunen.

Ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktskjema under for å komme raskt i gang med arbeidet.

*Kilde: kartverket.no

evry_infortorg_kommunereform

Vi hjelper din kommune. Kontakt oss i dag!