Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Den andre dagen belyser hvordan teknologien påvirker hverdagen og hvordan teknologitrendene kan skape verdi for din virksomhet. Gjennom inspirerende plenumsforedrag og spennende parallellsesjoner vil eksperter og ledere fra offentlig og privat sektor dele aktuelle historier og erfaringer.


09:00 – 09:05

Åpning dag 2


Jo Røislien, foto
Matematiker Jo Røislien

09:05 – 09:45

Hvordan kommunisere det kompliserte?

Jo Røislien er en av Norges mest profilerte forsknings- og vitenskapsformidlere og vil fortelle om kunsten om å kommunisere enkelt kompliserte sammenhenger. 


Dan Pelino, foto
Dan Pelino

09:45 – 10:15

Global digitalization in public sector

Dan Pelino is a recognized expert in public sector. He and his team have helped organizations, states and countries transform and digitize their systems. Dan Pelino joined IBM in 1980 having received a BS in Business Administration and Public Relations and a master’s degree in Organizational and Behavioral Studies from Western Kentucky University.


10:15 – 10:30

Pause


10:30 – 10:50

Parallellsesjoner

Fremtidens digitale banktjenester

Objects in mirror...
The changes that lie beyond digital marketing

As the efficiencies that digital transformation have conferred on the enterprise start to settle, forward-looking leadership are beginning to concern themselves with future growth.
The dramatic acceleration of business on the network has driven upstart giants such as Uber and AirBnB to enormous market share and value.
Clearly, strategy needs to reinvent itself radically and urgently. But how to define, understand and take action within a context that won't stand still?
Strategist and author Michael Bayler examines and articulates the key dynamics that we need to grasp and act on in order to compete at Network Velocity.

Michael Bayler, foto  Michael Bayler

Digitalisering av offentlig sektor

Kunnskap som brekkstang for ønskede endringer i Helse Norge 

Helse Sør-Øst har de siste år gjennomgått en rekke endring og omstillingsprosesser der styringsinformasjon står sentralt for
understøtte ønskede endringer. En av de viktigste strategiske prioriteringene for 2015 er å redusere ventetider og fristbrudd.

Lars Rønning, foto  Lars Rønning

Hvordan utnytte potensiale bedre med IT?

Hvordan Viju halverte driftskostnader og samtidig fikk en mer moderne infrastruktur fra EVRY 

Ved smartere valg og outsourcing har Viju redusert kostnader og fått en moderne infrastruktur. Vi hører ofte begrepet - fokusere på kjernevirksomhet. Hva betyr det egentlig, og hvordan skal man kunne ta riktige beslutninger? En gjennomgang av prosesser og tanker fra IT-drift uten strategisk styring, til en mer effektiv og fleksibel plattform for videre vekst.

Georg Thingbø, foto  Georg Thingbø

Strategi, trender og innovasjon

Business driven ICT Infrastructure enables new industrial revolution!

It is predicted that by 2025 the world will have 100 billion connected devices, and that we will deploy 2 million new devices every hour. This increased demand and advances in today’s technology spurs business growth into a new industrial revolution. This will give us new opportunities but will also set unprecedented demands on our network and infrastructure. Huawei will talk about what they believe is important when making strategy and building network and infrastructure to cope with Industry 4.0.

Knut Stadskleiv  Knut Stadskleiv

10:50 – 11:05

Pause


11:05 – 11:25

Parallellsesjoner

Fremtidens digitale banktjenester

Objects in mirror...
The changes that lie beyond digital marketing

As the efficiencies that digital transformation have conferred on the enterprise start to settle, forward-looking leadership are beginning to concern themselves with future growth.
The dramatic acceleration of business on the network has driven upstart giants such as Uber and AirBnB to enormous market share and value.
Clearly, strategy needs to reinvent itself radically and urgently. But how to define, understand and take action within a context that won't stand still?
Strategist and author Michael Bayler examines and articulates the key dynamics that we need to grasp and act on in order to compete at Network Velocity.

Michael Bayler, foto  Michael Bayler

Digitalisering av offentlig sektor

Digitaliseringsreisen sett fra rådmannsperspektiv

Pål Trælvik er rådmann i Brønnøy kommune og vil dele sine tanker og visjoner om digitaliseringsprosessen.

Pål Trælvik, foto  Pål Trælvik

Hvordan utnytte potensiale bedre med IT?

I "The New Style of IT" tar brukeren styringen. Hvordan går det med sikkerheten?

Menneskers bruk av teknologi endrer seg stadig og dette påvirker sikkerheten i virksomheter og i samfunnet. Hvilke utfordringer og aktuelle trusler står bedrifter ovenfor og hvordan navigerer vi videre innenfor et krevende digitalt landskap der cyberkriminalitet, spionasje og mafia er en del av virkeligheten?

Sofie Nystrøm, foto  Sofie Nystrøm

Tore Orderløkken, foto  Tore Orderløkken

Strategi, trender og innovasjon

The New Style of IT = The New Style of Business

Vi har i lynraskt tempo beveget oss inn i en idébasert økonomi. Nye selskaper etableres nesten over natten, så og si uten investeringer i IT. Likevel kan de levere fullstendig nye tjenester i verdensklasse, og utfordre gamle og etablerte storheter som må kjempe for å holde følge. Hvordan er det mulig, og hva kan man gjøre for å svare?

Stig Alstedt, foto  Stig Alstedt

11:25 – 11:40

Pause


11:40 – 12:00

Parallellsesjoner

Fremtidens digitale banktjenester

Innovasjon i tillitsbaserte tjenester: Hva gjelder??

Hva påvirker hvordan vi opplever kvaliteten på tillitsbaserte tjenester? Og hvordan kan denne kunnskapen brukes i arbeidet med innovasjon og utvikling av tjenestene?

Tor Wallin Andreassen, foto  Tor Wallin Andreassen

Digitalisering av offentlig sektor

Teknologi og innovasjon gir bedre helse

Gode tekniske løsninger bidrar til et bedre Helse-Norge. Hvordan sørger vi for at innovativ velferdsteknologi og bedre samhandling i primær- og spesialisthelsetjeneste  oppnår at behandlere, pasient og pårørende får rett informasjon og funksjonaltitet til rett tid. IT løsninger sørger for mobilitet for klinikeren, og innovativ bruk av spillteknologi sørger for bedre rehabilitering og forebygging som frigjør flere varme hender.

Claes Watndal, foto  Claes Watndal

Hvordan utnytte potensiale bedre med IT?

Kan en SMS være farlig for sikkerheten på telefonen din?

Moderne overvåkning benytter overraskende metoder! Bruk av falske basestasjoner for overvåking og kontroll på enkeltpersoners mobiltelefoner som Aftenposten hadde flere artikler på rundt årsskifte er bare toppen av isfjellet! Dette foredraget vil gi helt ny kunnskap om trusselbilde for hacking av smarttelefoner.

Odd Helge Rosberg  Odd Helge Rosberg

 

Strategi, trender og innovasjon

En SMART vei ut i skyen

Med lanseringen av SMART får din bedrift ikke bare en ny teknologi, men en helt ny måte å tenke business på. Hør historier fra kunder som allerede har høstet gode erfaringer. Vi kaller det SMART: La oss vise deg hvorfor.

Asle Kambuås, foto  Asle Kambuås

 

12:00 – 12:15

Pause


12:15 – 12:35

Parallellsesjoner

Fremtidens digitale banktjenester

Innovate with the consumer

The fintech industry is booming, with the aim to capture the revenue from the established banks. EVRY has asked Norwegians about their expectations and trust in financial services.

A case study on Lean UX driven product development is used to demonstrate how banks can fight back by designing their offering around the customer.

Jarle Holm, foto  Jarle Holm

Anne Moa, foto  Anne Moa

Digitalisering av offentlig sektor

En smartere kommunefremtid

Digitalisering øker kvaliteten på kommunenes tjenester. I en undersøkelse "Ny Analyse" har gjennomført for EVRY, sier 95 prosent av landets rådmenn at IKT-investeringer har bidratt til å øke kvalitet på kommunenes tjenester. Kommunene skal løse et økende antall oppgaver for en stadig mer krevende befolkning og samtidig redusere risiko i forvaltningen av skattebetalernes penger. Hvordan skal kommunene klare det løftet som må til for en bærekraftig utvikling av tjenestetilbudet? Er det rom for innovasjon og nytekning med dagens budsjetter? Hvordan kan bedre samhandling avhjelpe utfordringene? EVRY inviterer HSØ, Vivento, Brønnøy kommune, Telenor, MS og IBM til debatt om temaet.

Kirsti Kierulf  Kirsti Kierulf

Hvordan utnytte potensiale bedre med IT?

Investing to boost workforce productivity in the mobile-cloud era

The way we work through technology is changing rapidly - part driven by the advance of technology and part by broader external forces. You no longer need to own technology assets to benefit from their results: mobility, cloud computing and BYOD provide the clearest examples of this. But this challenges much of what we know today about IT operations and management. What and how we manage IT must evolve too – both through the change and to the new reality of greater diversity in configuration, capability and ownership. In this session, we will outline VMware’s vision for managing through this change and share best practices from other organizations facing these challenges.

Brian Gammage  Brian Gammage

Strategi, trender og innovasjon

The Internet of Everything - changes everything

Internet of Everything» (IoE) bringer sammen mennesker, prosesser og data på en måte som gjør nettverkstilkobling mer verdifullt enn noen gang tidligere. IoE gjør informasjon om til handlinger som videre skaper nye muligheter og rikere opplevelser. Det handler ikke om å sette sensorer på ting; det handler om å utnytte kollektiv informasjon fra mennesker, verktøy og miljø for å skape smart IT som er rask og sikker.

Nils-Ove Gamlem  Nils-Ove Gamlem

12:35 – 13:30

Lunsj


Anders Borg, foto
Anders Borg

13:30 – 14:10

Globalisering och digitalisering
- risker och utmaningar i en global ekonomi

Borg er tidligere finansminister i Sverige og jobber nå internasjonalt med økonomi og rådgivning, noe som også er temaet på hans innlegg.


Klas Bendrik, foto
Klas Bendrik

14:10 – 14:50

Interaksjon mellom menneske og maskin gir muligheter

Volvo jobber med fremtidens bilopplevelse og ønsker førerløse biler på veiene innen 2017. På Insight 2015 vil CIO Klas Bendrik fortelle om Volvo Cars sin IT-strategi og hvordan interaksjon mellom menneske og maskin kan gi nye muligheter.


14:50 – 15:00

Avslutning

Meld deg på Insight 2017!

12. - 13. juni
Oslo, Radisson Blu Scandinavia, Holbergsgate

Legg til i kalender