Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies
KOSTRA-rapportering.png

Automatisert og effektiv bygge-saksbehandling

Stort gevinstpotensial med digital byggesøknad

De fleste enkle byggesaker kan automatiseres i sin helhet. Også kompliserte utbyggingsprosjekter kan automatiseres helt eller delvis. Gevinstene for samfunnet er uansett store.  1,5 milliarder kroner for kommunal sektor og over en millard kroner for byggenæringen kan spares over en 15-årsperiode dersom byggesøknadene våre digitaliseres,  ifølge en studie Devoteam har gjort for Direktoratet for byggkvalitet.

Med digital byggesøknad oppnås også likebehandling av søknader. Dette er i henhold til KS’ retningslinjer – alle søknader til offentlig sektor skal behandles likt. Med automatisert byggesak blir det en selvfølge.

Sist, men ikke minst; automatiserte tjenester frigjør ressurser. Når rutinearbeid utføres av maskiner, kan kompetente saksbehandlere bruke mer tid på kompliserte saker, på kvalitet og oppfølgingsarbeid. Dette er både godt for økonomien – og for arbeidsmiljøet. Når løsningen også er så enkel å bruke som Elements eByggesak, kan gevinstene realiseres raskt!

Det beste er at løsningen er tilgjengelig for absolutt alle kommuner i Norge. Alle som bruker et Noark 5 system kan integreres mot eBYGGESAK fra EVRY. 

Elements eBYGGESAK

Elements eBYGGESAK er uavhengig sak- arkivsystem via integrasjon mot Noark-5 tjenestelag. Arbeidsflaten til Elements eBYGGESAK er oversiktlig, intuitiv og kontekstavhengig, det vil si tilpasset de behov som ligger i ulike prosesskategorier og steg i prosessene.  Løsningen forenkler  interaksjonen mellom innbyggere,  næringsliv og saksbehandlere i kommunen. All nødvendig informasjon finnes i  samme brukergrensesnitt, noe som gir god oversikt. Tid frigjøres til kvalitetsarbeid, oppfølging og ettersyn.  Integrasjon med den digitale byggesøknadsprosessen ByggSøk vil ivaretas i løsningen. 

 • All informasjon tilgjengelig i ett og samme brukergrensesnitt
 • Integrert mot andre systemer, datakilder og registre
 • Digital og automatisk kontroll av informasjon i søknaden
 • Automatisering av en rekke prosesser
 • Sikrer enhetlig og standardisert saksbehandling
 • Kutter saksbehandlingstiden 
 • Frigjør tid og ressurser
 • Integrert med innsynsløsning 
 • Integrert del av sak- og arkivsystemet Elements - lanseres sommeren 2017
 • Uavhengig av sak- og arkivsystem via integrasjon mot Noark-5 tjenestelag  eller geointegrasjon
 • Plattformuavhengig og kan benyttes på en rekke ulike plattformer, og med alle ledende nettlesere på Windows, OSX, iOS og Android.
 • Løsningen er responsiv og gir brukere verktøysfrihet og mobilitet gjennom at Elements eBYGGESAK kan brukes med smarttelefon, nettbrett og pc.

Elements eBYGGESAK er utviklet i henhold til KS’  standard kravspesifikasjon til støtteverktøy for digital byggesaksbehandling. Denne kravspesifikasjon er under utvikling, og forutsetter bruk av nasjonale komponenter og integrasjoner som enda ikke er ferdig utviklet og standardisert. EVRY utvikler Elements eBYGGESAK i tråd med kravspesifikasjonen, og endringen i standarden vil bli implementert etter hvert som de ferdigstilles fra KS.

Elements eBYGGESAK er en innbyggerrettet tjeneste basert på standardiserte og gjenbrukbare funksjoner, som gir alle kommuner tilgang til stordriftsfordeler. Løsningen skal knyttes sammen med en digital byggesøknadsprosess og vil relativt enkelt kunne rulles ut i alle landets kommuner

Ønsker du mer informasjon om Elements eBYGGESAK? Ta gjerne kontakt med oss. 

Du finner detaljert informasjon om Elements, løsninger fra EVRY for Stat, kommune og helsesektor i Elements kundeportal (ekstern lenke).

Skyløsning

Skyløsning integrert mot alle Noark-system som støtter Noark-5 tjenestelag og/eller Geointegrasjon

Les mer

Prosesstøtte

Elements eBYGGESAK støtter opp om de saksbehandlingsprosessene dette omfatter. Arbeidsflaten er oversiktlig, intuitiv og kontekstavhengig, dvs. tilpasset de behov som ligger i ulike prosesskategorier og steg i prosessene.

Les mer

Integrasjon mot nasjonale register og datakilder

Integrasjon mot Matrikkel, planregistre, folke- og enhetsregister, SvarInn, SvarUt, DiFi ‘s integrasjonspunkt og kartdata. Systemet gjenbruker altså informasjon som ligger i datasett i andre systemer lokalt eller sentralt og generere nødvendige styringsdata og rapporter.

Les mer

Bodø kommune er pilotkunde 

Les deres forventninger til Elements eBYGGESAK her.

Les mer
EVRY_JNR_cai412-23728_1200px.png

Trenger du hjelp til å komme i gang?

Våre erfarne rådgivere er klare til å hjelpe deg og din kommune med gode råd. Fyll ut kontaktskjema under eller snakk med din kundekontakt.

eByggesak-EVRY_CF_-27784_1200px.png
EVRY: Vedrørende finansiell rapportering og strykning

EVRY: Vedrørende finansiell rapportering og strykning

29. oktober 2015 EVRY ASA ("EVRY") viser til meldingene fra Oslo Børs morgenen i dag, 29. oktober 2015 og i går, 28. oktober 2015, vedrørende en to dagers utsettelse av siste noteringsdato for aksjene (...)

Les mer
EVRY: Endring i finanskalenderen

EVRY: Endring i finanskalenderen

(Oslo, 21. april 2015) EVRY ASA generalforsamling er flyttet til 26. mai 2015 klokken 10.00. Adressen er Snarøyveien 30 på Fornebu (Telenor Expo). Denne opplysningen er informasjonspliktig etter (...)

Les mer
EVRY inngår avtale med Länsförsäkringar Bank

EVRY inngår avtale med Länsförsäkringar Bank

(Oslo, 1. april 2015) Länsförsäkringar Bank har en klar målsetting om å være ledende innenfor det digitale kundemøtet. Et absolutt krav til samarbeidspartner har derfor vært evnen til å raskt komme ut (...)

Les mer
EVRY ASA - STYRELEDER, NESTLEDER OG REVISJONSUTVALG

EVRY ASA - STYRELEDER, NESTLEDER OG REVISJONSUTVALG

(Oslo, 24. mars 2015) Det vises til valg av nytt styre i EVRY ASA i går 23. mars 2015. Styret har valgt Jo Lunder som styreleder og Salim Nathoo som styrets nestleder. Følgende personer er også valgt (...)

Les mer