Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Testledelse

Hva kreves for at dine IT-løsninger skal kunne føre til nytte og lønnsomhet? Svaret er enkelt: Kvalitetssikring, testing og validering.

Vi hjelper deg gjennom å arbeide med en kombinasjon av tjenester og konsepter innen testing og kvalitetssikring. Alt med sikte på å sikre høy kvalitet på bedriftens IT-prosjekter.

Du vil motta råd og støtte gjennom IT-systemet livssyklus. Dette betyr for eksempel at du får hjelp til å optimalisere organisasjon og virksomhet for effektivt å kunne arbeide med kvalitetssikring, testing og verifisering. Vi sørger for at kravene er realistiske, klare og målbare. Vi utvikler testcase og teststrategier, velger testverktøyet og evaluerer de utførte testene.

Erfarne testledere vil sikre at du når målene

Vår testleder er ansvarlig for planlegging, organisering, gjennomføring, overvåking og rapportering av testaktiviteter i et prosjekt. Vi sørger også for at leveransen oppfyller spesifiserte krav til spesifisert kvalitet. Som testledere fungerer vi også som ambassadører for testperspektivet i prosjektet. Avhengig av størrelsen på prosjektet er ansvarlig testleder for et overordnet nivå eller for en bestemt testfase, som for eksempel system- eller akseptansetest. 

Med en av våre testdesignere kan du være trygg på at testen utvikles basert på kravene. Testdesignere har en solid forståelse for både det aktuelle virksomhetsområdet og det aktuelle system- eller teknologiområdet. Han eller hun er ansvarlig for utviklingen av testcase som dekker aktuelle krav, å beskrive de forventede resultater og gjøre kvaliteten målbar.

Testeren er ansvarlig for den praktiske måling av kvaliteten på testobjektet ved en metodisk og strukturert gjennomføring i henhold til testcase, testinstrukser og testplaner.

Dette hjelper vi deg med

EVRY har lang erfaring fra prosjekter i de fleste sektorer. Du kan få hjelp med følgende tjenester:

 • Testledelse
 • Testdesign
 • Gjennomføring av for eksempel systemtest og akseptansetest
 • Utføre brukbarhetstesting
 • Etablere testsenter
 • Etablere kravprosesser
 • Kvalitets- og valideringsledelse
 • Gjennomføre ytelsestesting og lasttesting
 • Automatiserte funksjonelle tester
 • Vurdering av kravprosesser
 • Prosessanalyse og prosessutvikling
 • Innføre testverktøy

I dag jobber vi som partnere for blant annet HPE, IBM Rational og Reqtest. Du er velkommen til å kontakte oss dersom du ønsker mer informasjon.

Relaterte kundescase

EVRY har utviklet energimerkesystem

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

EVRY har utviklet energimerkesystem

Les mer

Interessert i mer informasjon?